hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: TIẾNG CÒI XE LỬA
 

Thanh-Thanh
date: 06-15-05
time: 19:41:42
total posts: 87

TIẾNG CÒI XE LỬA

Có đư�?ng xe lửa nơi tôi ở,
Văng vẳng còi tàu hú mỗi đêm,
Tôi lại ngậm ngùi liên tưởng đến
Giấc mơ thân phụ lúc sanh ti�?n.

Ngư�?i đã một lần t�? ước ao:
Sau này đất nước hết binh đao,
Ngư�?i đi tàu suốt Nam ra Bắc
Ngắm lại non sông đẹp thuở nào.

Thế rồi thân phụ biệt tr�?i xanh,
Ước nguyện đơn sơ chửa đạt thành!
Ví ph�?ng ngày nay còn tuổi hạc,
Ngư�?i càng đau xót lúc đêm thanh.

Còn gì mai mỉa nhất trần gian:
Khi lửa can qua đã lụi tàn,
Thiên hạ đổ xô tìm đất sống,
Trùng dương bất chấp vạn nguy nan!

Tôi vẫn ch�? mong, vẫn đợi mong
Ngày v�? chấm dứt kiếp lưu vong,
Thay ai thực hiện đi�?u mơ ước,
Ngắm lại non sông dưới nắng hồng.

Ngắm lại non sông đẹp tuyệt trần,
Nơi từng lấp lánh kiếm ti�?n nhân,
Nơi từng sáng chói gương khôi phục
Một dải sơn hà bất khả phân!
*
Có đư�?ng xe lửa nơi tôi ở,
Văng vẳng còi tàu hú mỗi đêm;
Nghe bánh xe lăn đư�?ng sắt lạnh,
Lòng sầu viễn xứ xót xa thêm...

HỒ MỘNG THIỆP


THE TRAIN WHISTLE

There is a railroad not far from where I dwell;
The night train wails within listening distance.
Its whistle in my remembrance recalls well
My dad’s eager dream throughout his existence.

At least once he yearned, by his ardor urged,
To ride an express train from South to North
Right after the country from hostilities emerged,
To revisit old beautiful sceneries henceforth.

Alas, one day he deceased, still discontent,
Leaving behind the modest wish yet not come true.
But, were he to live unto this day of no consent,
He would feel each night more grief so undue.

What of the world that exceeds the irony bitter,
If not that upon the end of all firing and dying
The crowds had to rush and seek refuge hither,
Crossing the risky oceans, any dangers defying?

Here, I have been longing and will still wait
For a glorious return from this exile line,
For his sake to realize his reverie, though late,
To contemplate again the landscapes in the shine.

Yes, to admire the divinely splendid country
Where ancesters’d drawn swords since foundation,
Setting bright examples of national recovery
To dutiful heirs of that inseverable nation.

But there each night the train whistles and wails
Since the railroad is close to where I reside.
As steel wheels are rolling on chill steel rails,
Its whistle rends my heart with nostalgia inside.

translation by THANH-THANH

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm