hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Buồn quá
 


ThườngSơn
date: 03-08-05
time: 16:31:57
total posts: 1886

Dẩu có làm sao cũng cứ buồn
Cái buồn nó cứ mãi tràn tuôn
Nó tuôn không phút giây ngừng nghỉ
Cái buồn thì nó cứ buồn suông
Ha! ha !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Ðại Tiểu Thơ
date: 03-18-05
time: 06:13:04
total posts: 128

Thiệt dẫu làm gì cũng cứ buồn
Nên mà thôi kệ, cứ cười luôn
Mặt buồn thôi chớ, còn miệng nữa
Sao đừng cho nó bị méo vuông ...
ha ...ha ....
view Ðại Tiểu Thơ's profileview Ðại Tiểu Thơ's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm