hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: DƯỚI GIÀN HOA GIẤY TÍM
 


LeChanNhan
date: 07-13-04
time: 21:22:19
total posts: 4

DƯỚI GIÀN HOA GIẤY TÍM

“Hôm nay chợt nhớ thương người
chợt nhớ môi người
tiếng ve ngày cũ rụng rời môi em...”
(trong nhạc-phẩm “Nụ Hôn Ðầu”)

Dưới giàn hoa giấy tím
Lần đầu anh hôn em .
Lũ ve sầu lên tiếng
Mảnh trăng khuya bên thềm

Rồi thời gian qua mau
Anh theo học lên cao
Bỏ giàn hoa giấy tím
Với cuộc tình trăng sao

Từng lá thư viết về
Anh vẫn nhớ thôn quê
Nhớ giàn hoa giấy tím
Có em nghiêng tóc thề

Mỗi ngày một lần đến
Bên giàn hoa giấy xưa
Tiếng ve sầu nức nở ;
Nghe nỗi buồn vu vơ

Bây giờ mùa hạ về
Ôm một mảnh tình quê
Dưới giàn hoa giấy tím
Em hóa thành cây si

NGÔ BÍCH LAN

DƯỚI GIÀN HOA GIẤY TÍM

“Hôm nay chợt nhớ thương người
chợt nhớ môi người
tiếng ve ngày cũ rụng rời môi em...”
(trong nhạc-phẩm “Nụ Hôn Đầu”)

Dưới giàn hoa giấy tím
Lần đầu anh hôn em .
Lũ ve sầu lên tiếng
Mảnh trăng khuya bên thềm

Rồi thời gian qua mau
Anh theo học lên cao
Bỏ giàn hoa giấy tím
Với cuộc tình trăng sao

Từng lá thư viết về
Anh vẫn nhớ thôn quê
Nhớ giàn hoa giấy tím
Có em nghiêng tóc thề

Mỗi ngày một lần đến
Bên giàn hoa giấy xưa
Tiếng ve sầu nức nở ;
Nghe nỗi buồn vu vơ

Bây giờ mùa hạ về
Ôm một mảnh tình quê
Dưới giàn hoa giấy tím
Em hóa thành cây si

NGÔ BÍCH LAN

UNDER THE PURPLE FLOWERS

"I suđenly remember and miss
I suđenly reminisce about his kiss
My lips bewitched with the old cicadas'carol..."
(from the musical composition
"The First Kiss")

In the purple flowers' shade
You kissed me the first kiss.
The moon lit its light of jade;
The cicadas sang their song of bliss.

Then, time passed fast and blind;
You went to your studies above
Leaving the purple flowers behind
With such a dreamlike lovẹ

In each letter sent to the old place
You said you still missed this start
With the purple flowers of grace
And this young and true heart.

I have come back each day alone
To see the old flowers obsess
And hear the cicadas groan;
I feel such a vague distress.

I have nurtured my pastoral love
Now that summer is back to see
With the purple flowers above
I am an amorous banyan treẹ

THANH-THANH
geocities.com/POETfromVIETNAM

view LeChanNhan's profileview LeChanNhan's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm