hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Where to buy Viet Books online[TO BOTTOM] 
 

baahumbug
date: 06-22-04
time: 15:17:01
total posts: 1

Do you know any good sites where i can buy some viet books onlinẻ
view baahumbug's profileview baahumbug's posts
 date: 06-22-04
time: 17:02:08
total posts: 700

hey baahumbug, if you are in the USA try:

http://tuluc.com

bà chủ there is a nice lady, welcome to vm há
view Ω's profileview Ω's posts
 


Ðại Tiểu Thơ
date: 06-29-04
time: 20:42:46
total posts: 128

hey redman -Thanks for the tip . I just order some books from the website you posted & really love the place . Seems like the store has everything ...
view Ðại Tiểu Thơ's profileview Ðại Tiểu Thơ's posts
 date: 07-15-04
time: 04:36:52
total posts: 700

hey bướm vàng hihi, yeah i go to that bookstore often, sometimes when i don't have money to spend i still go there to browse, ôm sách cho đở thèm đó mà hihi, did you enjoy the books ? what did you buy ha ?
view Ω's profileview Ω's posts
 


Ðại Tiểu Thơ
date: 07-29-04
time: 18:32:09
total posts: 128

hihihi ...Red man -I bought some books written by bà Tùng Long & Hồ Biểu Chánh đó . I really love vietnamese literature & books so that 's why I 'm in love with the vietnamese bookstores . I know the feeling of being so poor & have no moneys to buy books many times so sometimes I go to the stores & browse the books too . Đừng có sợ cái bệnh đó nha, tại vì cái bệnh đó là bệnh chung của mấy mọt sách đấy red man .
view Ðại Tiểu Thơ's profileview Ðại Tiểu Thơ's posts
 date: 07-31-04
time: 13:35:08
total posts: 700

hihi mê sách hay mê ông chủ đẹp dzai dậy đại tiểu thơ ?
view Ω's profileview Ω's posts
 


Ðại Tiểu Thơ
date: 07-31-04
time: 14:05:29
total posts: 128

trùi ui redman ui ...bộ ông chủ tiệm đẹp trai lắm sao ...hihihihi ...vậy mà dtt hỏng biết gì hết á ...tiếc quá mua sách online muh làm sao muh thấy hén ...umm mà redman nói vậy thì có dịp dtt cũng phải đi lại tiệm xem cho biết mới được ...hihihihi ...nhưng chắc hông đẹp bằng mấy cuốn sách đâu
view Ðại Tiểu Thơ's profileview Ðại Tiểu Thơ's posts
 date: 08-07-04
time: 23:54:07
total posts: 700

hì hì đại tiểu thơ, MN không biết ông chủ có đẹp dai hay không nhưng thấy mấy cô tay cầm sách mà mắt cứ liếc ông chủ à
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 08-10-04
time: 13:43:13
total posts: 1886

Hổng biết bà chủ có đẹp hong mà Ω quen chổ nầy rồi giới thiệu cho ĐTT dzị ?

[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm