hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Tình IRC[TO BOTTOM] 
 


lotus2
date: 04-07-03
time: 06:25:04
total posts: 151

PM ơi đọc mấy bài thơ của PM mắc cười quá đi heheh
nhém chúc nữa là bị sặc khi ăn lunch rồi
view lotus2's profileview lotus2's posts
 


Rainman
date: 04-07-03
time: 08:25:52
total posts: 253

Ước gì not ái rờ xi (irc)
được như bun ní Phuongmi ôm wài

heheh
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm