hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Một ...[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 02-22-02
time: 12:24:45
total posts: 1886

Một áng thơ là một nỗi sầu
Một lần lệ đổ một mùa ngâu
Một lần dang dở một lần khổ
Một phút tình si một phút đau .
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


BabiPig
date: 02-23-02
time: 21:18:57
total posts: 601

hmmm có ý nghĩ lắm see TS có fải là simple is the best hổng hihihihii
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


ThườngSơn
date: 02-24-02
time: 09:31:23
total posts: 1886

Babi .... uhmmmm ! Vậy có nghĩa là làm sao ?
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


BabiPig
date: 02-24-02
time: 19:27:16
total posts: 601

hhihi TS có nghĩ là có nghĩ lám meaningful dó mà
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


ThườngSơn
date: 02-26-02
time: 16:10:17
total posts: 1886

Cám ơn babi nha !! Nhưng mà meaningful phải nói "uhmmmmm ! " vậy mới được hả, Cái nầy coi bộ mới đó .
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


BabiPig
date: 02-26-02
time: 16:22:04
total posts: 601

hihih TS cung tháy mói hả hihihi


view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


ThườngSơn
date: 02-26-02
time: 16:34:23
total posts: 1886

Uhmmmm ! Mới thiệt, có gì mới nữa thì Babi nói luôn đi cho Thường Sơn học tiếp OK ?
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


BabiPig
date: 02-26-02
time: 20:05:27
total posts: 601

Okie TS hihi sẽ let TS know if something new come up mà okie hihihi


view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


ThườngSơn
date: 02-28-02
time: 16:18:06
total posts: 1886

Hey ! Babi, you nói không hà, Thường Sơn đâu có thấy you nói cái gì mới nữa đâu ?? Chờ 20 ngày rùi đó . Vậy còn không mau nói đi .
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm