hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: :([TO BOTTOM] 
 


honlan
date: 06-07-03
time: 18:25:49
total posts: 97


view honlan's profileview honlan's posts
 


tiamo0103
date: 06-08-03
time: 01:28:54
total posts: 0

Chào các anh chị va cac ban. Mình mới đăng ký thành viên, xin góp vui mấy câu:

Anh là kẻ hành khất
Cầu xin tình yêu em
Với lòng anh tha thiết
Sao em nỡ hẹp hòi?
Anh bạn của tôi ơi,
Nếu ở trên đời này
Tình yêu mà xin được,
Tôi cũng đi ăn mày!!!
view tiamo0103's profileview tiamo0103's posts
 date: 06-08-03
time: 06:22:58
total posts: 701

tiamo0103, ça va bien ? welcome to vm tự há
view Ω's profileview Ω's posts
 


HonLan
date: 06-27-03
time: 03:28:23
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


ThườngSơn
date: 06-27-03
time: 06:37:34
total posts: 1887

Hay quá
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


HonLan
date: 07-01-03
time: 18:15:32
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


Rainman
date: 07-02-03
time: 08:48:44
total posts: 253

Hay lắm HonLan! khen thật tình đó. Xin cảm ơn
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Lí Lắc
date: 07-02-03
time: 09:19:49
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


HonLan
date: 07-06-03
time: 18:35:08
total posts: 97

Cám ơn bạn Rainman nhạ..Chẳng qua bùn bùn mình viết cho vui thuị.Chúc bạn một ngày thật vuị..


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


HonLan
date: 07-17-03
time: 04:39:22
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


HonLan
date: 07-21-03
time: 14:08:16
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


HonLan
date: 07-24-03
time: 04:27:45
total posts: 97view HonLan's profileview HonLan's posts
 date: 07-24-03
time: 15:08:49
total posts: 71

Bài thơ này hay lắm HonLan ạ . Chắc có lẽ HonLan đã sáng tác cả quyễn tập thơ ? HonLan có thể cho NN biết NN đi đâu để có thể mua được quyễn tật thơ này không ?
view ♫'s profileview ♫'s posts
 


HonLan
date: 07-26-03
time: 21:22:43
total posts: 97

Xin chào bạn NN


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


Lí Lắc
date: 07-28-03
time: 21:08:41
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


Lí Lắc
date: 07-28-03
time: 21:13:55
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


HonLan
date: 07-31-03
time: 01:19:12
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


HonLan
date: 08-05-03
time: 05:49:10
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


HonLan
date: 08-11-03
time: 09:39:11
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


Lí Lắc
date: 08-14-03
time: 23:12:15
total posts: 85


[BACK TO TOP]view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 
 PAGE  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm