hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Tình hờ[TO BOTTOM] 
 


misweetty
date: 08-20-02
time: 09:12:20
total posts: 4

Bên hồ than thỡ chờ mong
Dồi thông hai mộ một lòng thủy chung
Có ai trở lại mùa hoa trước
Nhặt dùm tôi cánh phượng hồng

view misweetty's profileview misweetty's posts
 


mailfish
date: 08-20-02
time: 15:49:02
total posts: 1961

welcome to vm tự misweetty, uống tách trà rùi fish kêu mấy anh ra dẩn misweetty đi vòng vòng chơi nhá
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


garfield
date: 08-20-02
time: 16:02:43
total posts: 178

Garfield tới đứng sếp hàng thứ nhì ,cho Gar tham gia nhen Fish ...
Welcome to vm tự misweetty
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


cuoitroidaygio
date: 08-20-02
time: 20:59:48
total posts: 215

Í trời trời ... ở đâu có "bóng hồng" là ở đó Gió thấy có anh mèo "xung phong" xếp hàng liền à.

Ah.... Misweetty vừa mới vào mà đã đem đến nhà VM cái gọi là "Tình Hờ" rồi . Phải PH� T nặng mới được nhỉ . Anh Halflife rót đầy ly nghen dzô dzô Úi ....

Welcome misweetty

(^_^)
view cuoitroidaygio's profileview cuoitroidaygio's postsview cuoitroidaygio's photo
 


misweetty
date: 08-21-02
time: 06:19:06
total posts: 4

Thank you các anh sao dể sương quá hà, cho bếu một cái nhan..........
view misweetty's profileview misweetty's posts
 


mailfish
date: 08-21-02
time: 07:21:36
total posts: 1961

hí hí misweetty, anh nào dể sương nhất nè
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


misweetty
date: 08-21-02
time: 11:09:55
total posts: 4

thì anh nào mà mời misweetty di chơi dó, roi còn mời uong cafê nũa thiệt là tốt hả,
[BACK TO TOP]view misweetty's profileview misweetty's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm