hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Muộn Màng
 

tinhbuon01
date: 07-23-02
time: 13:21:47
total posts: 230

Ta lỡ, muộn màng, đã trót yêu
Mang bao nhung nhớ khổ trăm chiều
Yêu là đau khổ lòng tôi biết
Nhưng mãi thương yêu, yêu thật nhiều

Tình lỡ trao ai? Đã phủ phàng
Muộn màng đếm bước với thời gian
Đơn phương chôn dấu, tình câm nín
Mộng ước hôm nào đã vỡ tan.

Lỡ dịp, trao người những tiếng yêu
Những lời tha thiết thật yêu kiều
Ngại ngùng chi lắm cho tình lỡ,
Cay đắng riêng mình với quạnh hiu

Dẩu biết đến sau đã muộn màng
Dù người nay đã bước sang ngang
Se chung duyên mới cùng ai đó
Lòng nguyện vẫn yêU dẩu lỡ làng.
view tinhbuon01's profileview tinhbuon01's posts
 


Suối Mây
date: 07-27-02
time: 20:08:24
total posts: 6

woww hay wá TB01
view Suối Mây's profileview Suối Mây's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm