hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: The way you speak so softly,[TO BOTTOM] 
 


CBPC4uCRI
date: 02-03-03
time: 18:30:13
total posts: 3The way you speak so softly,
The way you say my name,
The tender way you touch me,
I'll never be the same.

No one has ever moved me,
To give my heart completely;
The part I held so tightly to,
You took from me so sweetly.

You move me like no other,
There just aren't words to describe;
The way your heart has touched mine,
And the way I feel inside.

The times that I am with you,
Are when I feel so whole;
You are my anchor in life's storm,
You keep me in control.

So, keep the very heart of me,
And treat it tenderly;
You are the reason that I live,
You're the better part of me.

Allison Chambers Coxsey 1996
view CBPC4uCRI's profileview CBPC4uCRI's postsview CBPC4uCRI's photo
 date: 02-04-03
time: 13:55:17
total posts: 700

welcome to vm tự CBPC4uCRI, nice poem... but 1 question.... why the picture of the bar girl ? hhihi
view Ω's profileview Ω's posts
 


fall4u
date: 02-05-03
time: 11:13:38
total posts: 114

hehe,
how do you know that is the picture of a bar gurl?
Maybe...you had been there a lot.
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 


adie
date: 02-05-03
time: 11:34:00
total posts: 259

hehe, Fall.. trên tấm hình đó có để "AsiaBargirl.com" đó ...không biết Fall coi hình Fall để ý chổ nào mà không thí hỉ?
view adie's profileview adie's posts
 


CBPC4uCRI
date: 02-05-03
time: 18:30:42
total posts: 3Đúng ra thì hình nầy, nhưng bởi gì có một phim truyện Viêt-nam câu truyện thì cũng tạm đươc. Nhưng lại dùng đến âm nhạc và lời thơ nầy mà câu chuyện của phim thì hoàn toàn ngược lai. để thử coi bầu không khí nó ra sau đó ma.

Thơ hay người cũng xinh nhưng rất tiêt.
view CBPC4uCRI's profileview CBPC4uCRI's postsview CBPC4uCRI's photo
 


fall4u
date: 02-06-03
time: 08:58:34
total posts: 114


I thought I got Omega, but Adie got me back for good ^_^
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 


babipig
date: 02-07-03
time: 16:48:18
total posts: 601

Bar girl looks scary á, Babi xém chút là bị xĩu rồi, hehehehe

Bà con khoẽ hông, ai ya ya, vo chùa tháy buồn ơi là buồn, chãng gặp ai hết à

Fall dao nay đi đâu mất vảy

view babipig's profileview babipig's posts
 


fall4u
date: 02-09-03
time: 14:24:17
total posts: 114

Fall co nhieu "group projects", nên phai làm bài tập nhiều. Babi, Fall tìm được Cal State ID của Fall rồi, chừng nào Fall gặp Babi in AIM, Fall would like to show it to you
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 

JustTheWay
date: 02-10-03
time: 01:30:23
total posts: 4

Babi à
Babi nhìn hình đó vào khía cạnh nào mà babi chút nữa xỉu zậy theo mình hiểu hình đó la một đề tài để mà đề cập đến một câu chuyện khác để mà nói thôi.
Ví dụ:
Người xấu được tôn trọng còn người đẹp thì hay thường bị người ta cười. Mình không có nói hình bargirl là đẹp đâu nha chỉ ví dụ zậy thôi, bài thơ rất hay nhưng nếu như nằm ở vị trí nào đó làm bài thơ haỷtở thành bài thơ không hay,
view JustTheWay's profileview JustTheWay's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm