hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: inloved?[TO BOTTOM] 
 


mailfish
date: 01-05-02
time: 17:35:43
total posts: 1961

well...hmm...I can not answer this with fancy words but I can tell you the physical and mental symtoms.
let's see...trouble sleeping, poor appetite, problem concentrating on your work, shortness of breath...hmm what else...uncontrolable mood swing, nausea, pain in your esophagus, paranoia....to sum it up...you just get all fucked up heheh
tình yêu có thể làm trái tim wè đó a rồng...and fish is tê liệt rùi heheh
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


hàn_ni
date: 01-06-02
time: 13:46:21
total posts: 55

humm...cho Ni góp tí ý kiến nghen ...Ni agree với maiflish là nếu iu một ngưòi mà mình không gặp họ, mình sẽ thấy thiếu sót một cái gì đó. Lúc 2 người gặp nhau có thể ghét nhau hay la gây lộn với nhau, nhưng nếu không gặp thì thấy nhớ nhung ..hihih....người buồn cảnh có vui bao giờ đau ... còn another opinion nữa la nếu yêu người đó thật sự rồi thì mình sẽ không ngại bối cảnh và bề ngoài của người mình yêu ...người ta hay nói "tình yêu thật sự sẽ che lấp mọi đều " (including outside look)
view hàn_ni's profileview hàn_ni's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm