hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Hurt[TO BOTTOM] 
 


babipig
date: 09-30-02
time: 14:53:25
total posts: 601

When you have a feeling like millions of needles shoot in your heart and like a shart knife cut through your vessel, what is that mean ?

1. Hurt by your family members
2. Your lover die in front of you
3. Your lover broke up with you
4. Your lover lie to you
5. You got a bad grade


Ai ya, nhiều qúa babi list hong hết hihihi hong biết là cái gi nũa, ba con list giùm nhe
view babipig's profileview babipig's posts
 


hALFLIFE
date: 09-30-02
time: 15:15:25
total posts: 695

1. Hurt by your family members
2. Your lover die in front of you
3. Your lover broke up with you
4. Your lover lie to you
5. You got a bad grade
HL add thêm nha
6. Your lover cheating while you away
7. Your lover has an affair with your best friend
8. Seen your lover with other
9. Your lover leaving and get marry with someone eles
view hALFLIFE's profileview hALFLIFE's postsview hALFLIFE's photo
 date: 09-30-02
time: 16:38:55
total posts: 696

10. You have a heart attack
11. Phở waiter brings out chín gân sách instead of tái nạm gầu hihihi


êeeeeeeeeee babi có lover hả ? cho bà con vm biết coi
view Ω's profileview Ω's posts
 


TriÂm
date: 09-30-02
time: 16:42:31
total posts: 651

12. When you can't let go of the person you love...though you know you should !
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


yuyu4m
date: 09-30-02
time: 21:09:27
total posts: 4

13. when your new car got its first dent
view yuyu4m's profileview yuyu4m's posts
 


babipig
date: 09-30-02
time: 22:35:23
total posts: 601

wow đại ca experienced quá ta , hmm yeah may cái mà anh hai nói đó điều có feeling like babi mentioned đó

Còn fish hả suốt ngày lo an phơ khong à, chẵng help list gì hết

sis TriAm nói cũng đúng đó

yuyu4, i got that feeling when my car 's battery die and no one care about me in the middle of the freeway at the side

omega, cái gì mà bf, chi có lover mới có feeling as Babi mentioned sao ?? tháts why babi ask VM members to list when they have that kind of feeling
view babipig's profileview babipig's posts
 

TuongTu
date: 10-01-02
time: 08:17:12
total posts: 014. When you love someone and they don't love you back.

15.When you see the person you love is mistreated by their lover.
view TuongTu's profileview TuongTu's postsview TuongTu's photo
 

tinhbuon01
date: 10-01-02
time: 12:47:03
total posts: 230

when you wanna tell "I <3 U" to someone but you can't

when you ummz, sick??? hehehe
view tinhbuon01's profileview tinhbuon01's posts
 


Halflife
date: 10-01-02
time: 19:13:04
total posts: 695

Á ..number 16 hỏng phải là trăm or ngàn kim đâm mà bị xe đụ banh thây mà hỏng được chết nhắm măt á hihi....nghe nè # 17 nhìn con riêng của mình bị mẹ ghẻ hành hạ (đục) hong làm gì đươc á
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


nickiele
date: 10-07-02
time: 12:00:35
total posts: 192

N add # 19 nha: when the love of your life trying to hook you up with another person ....
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 10-07-02
time: 12:03:30
total posts: 192

í quên add #18. Đó là pretent to have fun and be happy when the love of your life is happy with another person right infront of you (*ouch*)
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 10-07-02
time: 12:04:57
total posts: 192

#20 misunderstands by a person who you thought they new you so well and love you so much
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


Adie
date: 10-07-02
time: 14:51:22
total posts: 259

Babi, iêu ai rùi eh? j/k...

21. sometime it hurts just as much when your love ones getting hurt, and there is nothing you can do to help but share their pain.

22. but what hurts more is to see them not doing anything about whats causing the grief and rather just endure the pain. thats plain giving up then how can you motivate them to keep going coz a promise of better life or end of their burden is at the end of the tunnel.
view Adie's profileview Adie's posts
 


TriÂm
date: 10-08-02
time: 14:42:28
total posts: 651

wow Nickiele, sao N có nhiều ý kiến hay vậy ?
Adie ơi , sis nói đúng đó ; khi nhìn người mình yêu đau khổ mà mình không thể làm gì để vơi bớt cho người ; niềm đau của mình ; nổi khổ tâm càng khó chịu hơn ...
*sigh* ...
...
23. "Tương lai mù mịt , hiện tại xa vời" ... có phải cũng làm mình buồn lắm không các bạn ?
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


mailfish
date: 10-08-02
time: 15:08:40
total posts: 1961

hihi this is getting more and more depressing everyday, babi uiiiiiiiiiiiiii please close this topic before fish phải get on prozac .... again hihihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


nickiele
date: 10-08-02
time: 15:21:07
total posts: 192

hihi sis TriAm ui, có nhiều ý kiến abt this topic thì ....chán chít á sis .... bị kim châm vài lần sẽ nhớ suốt đời sis đừng ham bắt chước N nhen hehe
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


yuyu4m
date: 10-09-02
time: 00:15:42
total posts: 4

cho châm them đi N.. see if it will get to the 100.... lolz
j/k
view yuyu4m's profileview yuyu4m's posts
 


hảitrình
date: 10-09-02
time: 05:16:20
total posts: 46

funny mailfish

24. Khi mình wính bài xì phé ... "Mình tưởng nó đôi J, ai ngờ nó đôi xì... Mình ngỡ nó hai đôi, ai ngờ nó ba con" hihihihih
view hảitrình's profileview hảitrình's posts
 


babipig
date: 10-09-02
time: 13:18:13
total posts: 601

Bà con in VM, please keep going, babi đang làm cái collection on what make people hurt so much hihhii

Keepp going nhe,

Con fishhhhhhhhhhhhh á chua có close đâu, Babi will close untill bà con hét lời đẽ nói luôn hihihi


view babipig's profileview babipig's posts
 date: 10-17-02
time: 04:11:56
total posts: 696

that's the worst thing a girl can say to a guy who likes her đó mauaotrang

welcome mauaotrang to vm tự nha
view Ω's profileview Ω's posts
 
 PAGE  [1]  2  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm