hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: "ông tướng ?"[TO BOTTOM] 
 


mailfish
date: 07-29-02
time: 18:09:15
total posts: 1961

heheh lúc nhỏ fish phá, mẹ hay gọi là ông tướng, chắc @ lại chọc gái nữa chứ gì
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


TriÂm
date: 07-29-02
time: 19:04:36
total posts: 651

hehe.@ ơi ..không biê't "tướng" đây là tướng tài ..hay là tướng cướp hở j/k ..TA không biết , chỉ nói giởn thôi @ nhé..
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


bichngan
date: 07-29-02
time: 20:04:51
total posts: 321

Tùy theo lúc đó cô gái thế nào đó @ , nếu:
- Mặt she mad mà la lên "ông tướng thả tui ra " ...thì là tướp cướp thật rồi .
- Còn nếu mà " trời ạ ông tướng ơi hư lắm nhen, ngủ nướng trưa trời trưa trật hà " thì trách iu đó .
- Còn " tướng thiệt hả con tới rồi " thì là ông tướng tài .
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


( . )( . )
date: 07-31-02
time: 22:19:41
total posts: 26

Hehe..Fish có bị mẹ kêu là tướng nhõng nhéo, tướng ở dơ or tướng hong măc quần hong

view ( . )( . )'s profileview ( . )( . )'s posts
 


tuyet_v
date: 08-06-02
time: 09:56:50
total posts: 0

Hinh nick vay kho cuoi qua. ( . )( . ) Nhu la 2 con mac.
view tuyet_v's profileview tuyet_v's postsview tuyet_v's photo
 


mailfish
date: 08-06-02
time: 10:02:56
total posts: 1961

hihi mẹ còn kiu fish là tướng lười học, tướng kén ăn, tướng chết tiểu, tướng nhát gái, tướng sợ nước, tướng mê ngũ hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Halflife
date: 08-06-02
time: 13:19:21
total posts: 695

Haha...( . )( . ) là 2 con măt ..2 bán bao ...2 đốm ..or căp zú etc..tuy theo mỗi người có cái nhìn khác nhau ấy HL thì thấy nó là no bung rùi á haha
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm