hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Nhớ nhà quá !![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 07-24-02
time: 07:12:03
total posts: 1886

Thường Sơn đi Cali mới có 1 tuần ... Sao thấy nhớ cái chổ ở của mình quá ...
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 07-24-02
time: 07:29:20
total posts: 1961

heheh nhớ con mèo hả Thường Sơn
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


SweetLuv
date: 07-24-02
time: 10:26:12
total posts: 39

uả Anh TS qua Cali chơi hủh? Anh qua Cali chổ nào vậy anh?

Cali vui như vậy muh lại nhớ nhà, chác là Anh nhớ nhà *kia kia* rồi eh? *wink*
view SweetLuv's profileview SweetLuv's posts
 


TìnhMaĩBềnLâu
date: 07-24-02
time: 11:32:12
total posts: 0

có phải anh nhớ "nhà" cũa em hông????
view TìnhMaĩBềnLâu's profileview TìnhMaĩBềnLâu's posts
 


ThườngSơn
date: 07-25-02
time: 08:19:01
total posts: 1886

Hic! nhớ nhà thiệt đó ! Hỏng biết đi đâu chơi, bửa trước xuống San Fran. cũng không biết ngắm cái gì nữa, chỉ dòm biễn thôi, đi Golden Gate Br. thì đi lạc, tới tối mới mò về được SJ. Hic! buồn quá
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


SweetLuv
date: 07-25-02
time: 16:19:00
total posts: 39

hehe..TS, đi chơi nhiều vậy muh còn đòi nhớ nhà? Nói nà, TS đi Golden Gate Bridge chơi muh lại buồn và nhớ nhà thì không nên...coi chừng TS sơ ý là không rút lại kịp đó j/k
view SweetLuv's profileview SweetLuv's posts
 


garfield
date: 07-25-02
time: 17:14:30
total posts: 178

Gf đề ngị TS đem dài sấp dô sồng bai làm dài dán, tối lúc đi ra dắt thêm dài Em nũa là hết nhó nhà liền à ...
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


ThườngSơn
date: 07-26-02
time: 07:06:33
total posts: 1886

SL ơi, cám ơn bạn nhe Thường Sơn nhớ nhà thì có nhớ, nhưng còn thương đời lắm chưa dám sa chân xuống cầu đâu nè ...

Thường Sơn cám ơn ý của Gf nha, con mèo tam thể ... hihhiih đem vài xấp vô sòng bài, khi ra không phải dẩn theo vài em ... mà dẩn ra vài cái túi rổng .... lúc dó thì đời mình như trăng rụng xuống cầu đó

TMBL ơi, bạn viết: "có phải anh nhớ "nhà" cũa em hông????" thì tội cho Thường Sơn lắm ... Hic! vì nhớ nhà của em thì còn có lý đễ mà nhớ, chứ nhớ "nhà" của TMBL thì Thường Sơn ... hỏng dám đâu !!
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm