hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Love 2[TO BOTTOM] 
 

babyruth
date: 11-29-01
time: 05:58:14
total posts: 3

I post love 1 under travel so u can take a look at that if you ae interesting to.
Now we will talk about love 2 after love 1,hihihihi
so, Wat is a Real love?

view babyruth's profileview babyruth's posts
 


Hàn_Ni
date: 12-01-01
time: 05:52:03
total posts: 55

aròm ui, sao trả lời một câu nghe lãng xẹt qúa vậy trời!
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


Hàn_Ni
date: 12-04-01
time: 06:02:30
total posts: 55

Chề...xem chogn tivi cũng bít iu lè gì í mà, đâu cần phải thử đâu à...hèhè
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


mailfish
date: 12-05-01
time: 11:12:22
total posts: 1961

hmm...love....i don't think that love can be expressed in plain words...for instance, when someone says "i love you", is that person really expressing the true meaning of the word? love is something that can only expressed in poetry or music or in the act of love itself ... this sounds too serious
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Hàn_Ni
date: 12-10-01
time: 08:22:50
total posts: 55

Heyz not a joke...i say "i luv you" to my parents and i mean it in serious way...kekke..but like aro`m says, some people do say "i luv u" as a joke..
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


mailfish
date: 12-10-01
time: 22:22:14
total posts: 1961

well sometimes a guy say "i luv you" because that's what a girl wants to hear...and she keeps asking...but when a guy really says "i luv you" and means it...the girl shits all over him.
girls are so evilllllllllllll....
view mailfish's profileview mailfish's posts
 

hộtvịtmuối
date: 12-11-01
time: 04:09:23
total posts: 9

Men are more evil!!!!!!!!!!!!!!!!
view hộtvịtmuối's profileview hộtvịtmuối's posts
 


mailfish
date: 12-11-01
time: 04:47:34
total posts: 1961

welcome hộtvịtmuối, nói ra 1 câu là bít hộtvịt là phái nam hay phái nữ gùi
mà chắc là phái dữ nửa chứ
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


mailfish
date: 12-12-01
time: 05:20:57
total posts: 1961

hột vịt muối hông cần luộc á aron...chỉ cần lột vỏ ra là ready to eat hehe...mặn mà nè ...thơm nè...ngon lém ngon lém ...phải hông nè hộtvịtmuối
view mailfish's profileview mailfish's posts
 

hộtvịtmuối
date: 12-13-01
time: 15:18:46
total posts: 9

sao nói xấu tui đó, mấy ngày không lên computer được rồi mấy người đua nhau nói xấu tui hả

Cá hả, tui ghét ăn cá lắm...tanh ôi là tanh, ai mà chịu cho nỗị Làm thịt cá thì tui làm, còn ăn cá, thì miễn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hi guys!
view hộtvịtmuối's profileview hộtvịtmuối's posts
 


mailfish
date: 12-14-01
time: 07:47:59
total posts: 1961

heheh hột vịt, có ai cho ăn cá đâu mà đòi làm...cá này là cá nuôi nhà...bơi bơi trong phòng khách cho đẹp...đâu có như hột vịt bán rẽ a dozen for $1.99 ở chợ đâu xiií
view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm