hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Hè năm nay ![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 06-16-05
time: 14:23:48
total posts: 1886

Hè lại đến, năm nay Thường Sơn ở nhà ngủ suốt mùa hè, hổng thèm đi đâu hết
Buồn buồn thì nhậu chơi
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 06-17-05
time: 17:34:53
total posts: 1961

Thường Sơn ngủ dí em nào ? con nhà ai ? tên tuổi vòng ngực vòng eo vòng mông ? khai mau hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 06-18-05
time: 03:29:02
total posts: 1886

hahah!! Fish ui, Thường Sơn cũng muốn khai ra cho bà con biết, nhưng vì chưa có em nào ok với Thường Sơn hết, như vậy biết phải làm sao đây? Hay la Fish giới thiệu nha
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 06-21-05
time: 09:48:26
total posts: 1961

fish hỏi Thường Sơn Thường Sơn hỏi lại fish củng như huề chán thiệt hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 06-21-05
time: 15:02:20
total posts: 1886

Thường Sơn mượn Fish giới thiệu thì Fish nói "chán thiệt" ... phải chi em nào mượn Fish làm gì đó thì Fish trả lời " khoái quá " hahahah
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 06-22-05
time: 18:47:14
total posts: 71

ThuongSon ơi, NN có thắc mắc này mong TS giả thích hộ NN nha umm, NN nghe nói là người tu không được "nhậu" mà , đúng không ThuongSon ? Ngoại trừ người ấy tu bên nước Nhật ???
view ♫'s profileview ♫'s posts
 


ThườngSơn
date: 06-25-05
time: 01:39:40
total posts: 1886

NN ơi, nước Nhật có người đi tu mà đuược nhậu, thì là câu trả lời của NN rồi
Cheers
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 06-30-05
time: 03:48:13
total posts: 696

TS tu kỉu Lổ Chí Thâm á NN, chỉ biết nhậu và gái hehehe
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 06-30-05
time: 04:19:43
total posts: 1886

hihiiiii Ω
nói đúng á
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm