hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Tháng 2 ngày 14[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 02-14-04
time: 16:56:53
total posts: 1886

Hôm nay, TA, HV, DLH, TTT, Babi, MâyThu, and .... đi romance hết rồi, còn lại đây Thường Sơn với bầy khỉ lặng lẽ buồn với nỗi buồn vạn cổ trên núi cao thăm thẳm
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


DaLanHuong
date: 02-14-04
time: 21:46:21
total posts: 159

Đại huynh TS ui,
Valetine's Day mà đại huynh buồn ngồi ca 6 câu vọng cổ cho bầy khỉ nó nghe mà nước mắt của chúng rơi lộp độp như mưa trên mái tôn... làm cho em cũng buồn theo... Thôi thì bắt Fish với HL ra diễn trò cho sư huynh giải buồn đở đi.!!!

Sao TS không bảo các nàng tiên cá trong động của TS ra múa hát giúp vui cho TS, hay là lại sợ Chị TS ngắt véo không cho vào phòng...???? Hi...hi...

Quà cho TS đấy.
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


ThườngSơn
date: 02-15-04
time: 04:45:21
total posts: 1886

TS cám ơn mấy món quà ăn không được xài hổng xong của DLH nhe, đang buồn nẩu ruột đây
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm