hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Engagement rings[TO BOTTOM] 
 

laredojack
date: 11-01-03
time: 11:47:52
total posts: 1

Which finger does a girl in vietnam usualy wear an engagement ring?
view laredojack's profileview laredojack's posts
 


mailfish
date: 11-02-03
time: 03:22:21
total posts: 1961

alll five, she demands a ring for each finger, right ? heh heh

welcome to vm tự laredojack
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


bichngan
date: 11-03-03
time: 06:13:54
total posts: 321

Bàn tay bên trái ngón thứ 2 kế ngón út, thường la vnese girls mang nhẫn cưới rồi kèm theo 1 chiếc nhẫn khác ở ngoài nua đeo khỏi rớt, nghĩa là 1 ngón 2 chiếc thôi .. Fish nói quá, giờ mốt mới hết đeo nhẫn 5 ngón rồi mà đeo dưới ngón chân đó .
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


atl_sweetie
date: 11-04-03
time: 06:55:51
total posts: 102

bàn tay trái kế ngón út là ngón đeo nhẩn
Bichngan, co lẻ He đả biết ngón đó đeo mấy chiếc nhẩn rồi, vì He chỉ muốn biết ngón nào để đeo engagement ring, later, he will have her wear a wedding band...
có điều sweetie không hiểu, tại sao engagement trước, sau đó mơi wedding, nhưng người ta lại đeo wedding band trước rồi sau đó mới kèm theo chiếc hột xoàn??
view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 


bichngan
date: 11-05-03
time: 03:31:47
total posts: 321

Chú rể đâu dám tặng diamond ring trước sweetie , phải wedding mới chịu đưa ra, nắm chắc trong tay mới chắc ăn , N cũng hỗng rành nữa, từ đó giờ chưa có ăn cái đám cưới nào hết , chỉ thấy ngta đeo vậy thôi hà
[BACK TO TOP]view bichngan's profileview bichngan's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm