hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: asdf[TO BOTTOM] 
 


fall4u
date: 06-19-03
time: 19:10:08
total posts: 114

That's okay! Sparticus plans to git his second wife
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 

sparticus
date: 06-20-03
time: 02:40:22
total posts: 106

Fall4u,
Nói bậy rồi , Sparticus chĩ muốn làm bạn thôi, hỗng cần 2nd wife đâu . 1 wife là đũ rồi . Tại hạ bây giờ 1 vợ và 2 con là đũ mệt và ngèo rồi lấy thêm vợ nữa đễ làm gì chứ .
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 
 PAGE  1  [2]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm