hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: a[TO BOTTOM] 
 


atl_sweetie
date: 03-12-03
time: 06:46:02
total posts: 102

a
view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 date: 03-12-03
time: 07:09:06
total posts: 701

Thời buổi này mà gia đình còn "xía vô" với chuyện tình cảm của con cái hở ? how sad...

It doesn't matter if your bf is in VN, France, Bangladesh or right next door to you, if there is no trust whatsover you can just kiss this relationship goodbye, sorry to be frank atl_sweetie but that's the way it is, trust and communication are like food and water in a relationship, without nourishment... love dies
view Ω's profileview Ω's posts
 


Hungry_Guy
date: 03-17-03
time: 09:10:39
total posts: 1

to be honest I think hé probably has a gf in vietnam alreadỵ

view Hungry_Guy's profileview Hungry_Guy's postsview Hungry_Guy's photo
 


Ỹ Nhi
date: 03-17-03
time: 11:49:59
total posts: 11

Alt_Sweetie à, Nhi nghĩ là anh bạn của sis không thật lòng với sis đâu . Ai đâu mà đi VN mấy tháng trời không liên lạc , về lại cả tuần cũng chẳng "call" .
Bạn trai của Nhi cũng đi VN, nhưng ngày nào he cũng email và gọi về cho Nhi cả ... thiếu một ngày là Nhi đã giận rồi ... He nói là đi 2 tháng , nhưng bây giờ chỉ hơn một tuần he đã book vé về rồi ...
Bạn trai của sis nói là gia đình không chấp nhận ? Nhi thật không có tin đâu . Nhi nghĩ nếu như người đó thương sis thật lòng thì dầu Trời có xập cũng không ngăn cản được he đến với sis, huống hồ chi là vài lời nói của gia đình ..
Nhi nghĩ sis nên leave him đi ... you deserve better !
G'luck sis!
view Ỹ Nhi's profileview Ỹ Nhi's posts
 


hALFLIFE
date: 03-17-03
time: 19:38:53
total posts: 695

Hahaha..mí người nói gì vậy á ....Nếu HL mở miêng nói muốn đi VN chơi thì sẽ thấy dĩa bay liền khoi cần phải leo lên máy bay cho mệt
She sẽ nói là "Nếu anh muốn đi thì phải bước wa xác bà ....nếu có trốn đi, lúc thì về bà cũng xé xá cho biết tay" haha

Máy xe còn rebuild đươc ...trái tim hỏng rebuild đươc đâu á
view hALFLIFE's profileview hALFLIFE's postsview hALFLIFE's photo
 


atl_sweetie
date: 03-19-03
time: 06:16:27
total posts: 102

a
view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 

foolagain
date: 03-29-03
time: 14:15:12
total posts: 1

chào alt_sweetie,

mình nghĩ bạn trai bạn đã quen người nào bên VN nào, tại sao lúc trước không nói là gia đình ngăn cản, bây giờ thì lại có ? 2 tháng xa nhau mà lúc về không muốn gặp, rồi không nhớ gì cả ??? Anh ta không có yêu bạn gì hết đó .

bạn trai mình đòi về VN 2 lần, lần thứ nhất mình cản không cho đi, he đã không đi, lần thứ hai thì cản không nổi nữa, he viện đủ lý do, nào là về vì bạn đám cưới, cả đời người chỉ có một lần (thực ra bạn him chỉ đính hôn) rồi cancel vé không được, mất tiền này nọ . Vậy là mình cho đi, nhưng chỉ 1 tháng sau trước ngày he đi thì mình đã break up với him. Bây giờ nhìn lại thì đó là quyết định sáng suốt nhất mình đã làm . Bởi vì bây giờ sau 4 tháng, mình cũng gần quên him rồi . He bây giờ về đây rồi, he được gì, một cô bạn gái ở VN chăng, mình không biết him có kiếm được cô nào không nhưng nếu có thì cũng chẳng sao. Ít ra mình thấy là mình còn may mắn, không có còn dính líu với him, nếu còn chắc giờ đây cũng vô các forums post message như alt_sweetie đang làm đây nè .

quên đi alt_sweetie ơi, con trai đâu phải có một, alt_sweetie còn nhiều người thương mà, như bạn đã kể, mình thì chẳng có ai mà còn lạc quan như vậy thì bạn không có việc gì để buồn cả .
mến
FA
view foolagain's profileview foolagain's posts
 


atl_sweetie
date: 04-14-03
time: 05:23:52
total posts: 102

a
[BACK TO TOP]view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm