hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » IN THE NEWS
 TOPIC: GIÁO-HOÀNG JOHN PAUL II VÀ CÔNG-SẢN BA-LAN
 

Thanh-Thanh
date: 03-29-06
time: 07:53:16
total posts: 87

GI�?O-HOÀNG JOHN PAUL II
VÀ SỰ SỤP �?Ổ
CỦA CHẾ �?Ộ CỘNG-SẢN BA-LAN

I/ TỔNG-QU�?T:

Từ sau khi chế độ cộng-sản Ba-Lan sụp đổ, vào tháng 12 năm 1990, có nguồn dư-luận hầu khắp thế-giới cho rằng chính Giáo-Hoàng Gioan PhaoLồ II, vốn là một ngư�?i Ba-Lan, đã có công lật đổ bộ máy cai-trị vô-thần ấy, để giải-phóng cho quê-hương và đồng-bào mình.
Trước đó, đảng cộng-sản Hung-Gia-Lợi đã bị giải-tán, dân-nhân nước này thoát ách cộng-sản kể từ tháng 10 năm 1989, nhất là các nước Xô-Viết �?ông-Âu trong Liên-Xô (USSR=United Soviet Socialist Republics= Liên-Bang Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Xô-Viết) đã bị giải-thể từ đầu năm.
Chỉ chú-tr�?ng vào Ba-Lan, nguồn dư-luận nói trên cho rằng Giáo-Hoàng Gioan PhaoLồ II cũng là ngư�?i đã chấm dứt luôn cả các chế-độ cộng-sản khác tại �?ông-Âu (?).
Cái công-lao nói đó đã được các giới ủng-hộ Ngài khắp nơi ca-ngợi tối-đa, thậm-chí có một số ngư�?i Việt-Nam chống-Cộng tin rằng nếu có một Giáo-Hoàng là ngư�?i Việt-Nam thì cộng-sản Việt-Nam chắc-chắn sẽ sớm tiêu-vong trong một ngày rất gần.

II/ HOẠT-�?ỘNG CH�?NG CS BA-LAN CỦA GI�?O-HOÀNG GIOAN PHAOLỒ II (THEO GIỚI TRUYỀN-THÔNG NGƯỜI VIỆT HẢI-NGOẠI):

1/ Theo nhà báo TÚ GÀN:

Saigon Nh�? ngày 8.4.2005
Một cách đấu tranh kỳ lạ của �?GH John Paul II

Sau khi �?ức Giáo Hoàng John Paul II qua đ�?i, nhi�?u ngư�?i ở khắp nơi trên thế giới ... đ�?u đã bày t�? cảm tình yêu mến và ca ngợi v�? những gì ngài đã đem lại cho thế giới trong thế kỷ qua. Các cơ quan truy�?n thông đã dùng khá nhi�?u thì gi�? và gíấy mực để nói v�? �?ức Giáo Hoàng, trong đó có bàn đến việc �?ức Giáo Hoàng đã góp phần vào việc làm sụp đổ các chế độ cộng sản ở �?ông Âu. Sự thật như thế nào?
Cho đến nay, các sử liệu liên quan đến vấn đ�? này vẫn chưa được công bố, nên chúng ta khó có thể bàn đến một cách chính xác được. Chúng ta chỉ biết �?ức Giáo Hoàng đã đến thăm hai nước cộng sản là Ba Lan và Cuba. Nhân khi thế gi�?i đang tiển đưa ngài, chúng ta thử tìm hiểu xem �?ức Giáo Hoàng đã làm gì ở hai nước này và ảnh hưởng của ngài ở đó ra sao. Tuy nhiên, trước khi đ�? cập đến hai biến cố đó, chúng tôi xin nói qua v�? cách nhìn của �?ức Giáo Hoàng đối với chủ nghĩa cộng sản.

MỘT C�?I NHÌN VỀ CỘNG SẢN
�?ức Giáo Hoàng John Paul II có tên thật là Karol Josef Wojtyla, sinh ngày 18.5.1920 tại Wadowice, Ba Lan...
Từ năm 1948 đến 1951, cha Karol Wojtyla phụ trách giáo xứ Niegowic... Cậu Stanislaw Wyporeck, ngư�?i thư ký đánh máy của linh mục, cũng được yêu cầu báo cáo cho h�? (CS) những đi�?u linh mục đã làm hàng ngày, nhưng cậu từ chối. Một hôm, cảnh sát đến bắt cậu và đưa đến một làng gần đó đánh đập và buộc cậu thú nhận đã tham gia một tổ chức bí mật chống lại chế độ. Sáng hôm sau, Stanislaw trở v�? đã run rẩy và sợ hải kể lại m�?i chuyện cho Linh mục Wojtyla nghe. Ngài đã an ủi cậu: “Stanislaw, đừng lo, h�? sẽ tự kết liểu bản thân h�? thôi.�? Sau đó, ngài đã nói với những ngư�?i khác trong nhóm: “Chủ nghĩa xã hội không đi ngược lại những l�?i răn dạy của Giáo Hội, thế nhưng phương pháp của những ngư�?i cộng sản thì chống lại Giáo Hội...�?
�?t năm sau Linh mục Wojtyla v�? làm cha xứ ở Krakow và cậu Stanislaw đã đến thăm ngài. Thấy trên giá sách của ngài có các tác phẩm của Marx, Lénin và Stalin, cậu đã h�?i: “Cha đã chuyển sang tư tưởng khác rồi sao?�? Ngài trả l�?i: “Stanislaw! Nếu con muốn hiểu kẻ thù, con phải biết h�? viết gì.�? Ông khuyên cậu nói thật với cảnh sát những gì mà giới trẻ trong giáo xứ đang làm. Stanislaw kể lại: “Ông nói: Những đi�?u xầu xa phải được khắc phục bởi những đi�?u tốt đẹp. Chúng ta cần phải tạo ra một tấm gương tốt. Chúng ta cần thể hiện sự khiêm như�?ng của mình.�? �?ây là một cách chống cộng mà Linh mục Wojtyla muốn lưu ý cậu.
Trong cuốn “Bước qua ngưỡng cửa hy v�?ng�?, xuất bản năm 1995, �?ức Giáo Hoàng John Paul II đã nói v�? chủ nghĩa cộng sản như sau:
“�?i�?u mà chúng ta g�?i là chủ nghĩa cộng sản thì thực ra đã có lịch sử rồi. �?ó là lịch sử phản kháng khi đương đầu với bất công mà tôi đã nhắc đến trong thông điệp Laborem Exercens – Sự phẫn nộ chính đáng của giới thợ thuy�?n, tiếp theo đã biến thành một ý thức hệ. Những sự phản kháng này cũng đã trở thành một phần trong các giáo huấn của Giáo Hội... Thực tế, chính �?ức Giáo Hoàng Leo XIII, theo một nghĩa nào đó, ngài đã tiên đoán chế độ cộng sản sụp đổ rồi, một sự sụp đổ mà nhân loại, nhất là Âu Châu, phải trả một giá quá đắt, bởi vì phương thuốc chữa trị, theo ngài viết từ năm 1891 trong bức thông điệp này, có thể chứng t�? còn độc hại hơn là chính con bệnh. �?ức Giáo Hoàng (Leo XIII) đã nói đi�?u này với tất cả thái độ nghiêm chỉnh và uy quy�?n của bậc Thầy trong Giáo Hội.�?
Trong một đoạn khác, ngài đã viết:
“Vì thế, thật quá giản lược hóa khi cho rằng Thiên Chúa Quan Phòng đã trực tiếp gây ra cuộc sụp đổ chế độ cộng sản này. Theo một nghĩa nào đó, chủ thuyết cộng sản như là một hệ thống đã tự nó sụp đổ. Chế độ đó sụp đổ chính là hậu quả của những lầm lạc và lạm dụng vô độ của chủ nghĩa. Chủ nghĩa cộng sản chứng t�? là “một phương thuốc còn nguy hiểm hơn chính con bệnh.�? Chủ thuyết này đã không thành công khi muốn đem lại một cuộc đổi mới xã hội thật sự, nhưng đã trở thành một mối đe d�?a mạnh mẽ và một thách đố kinh hoàng cho toàn thế giới. Chủ nghĩa cộng sản sụp đổ vì những suy yếu nội tại của chính nó.�?

TRƯỜNG HỢP CỦA BALAN
Ảnh hưởng của �?ức Giáo Hoàng đối với sự sụp đổ của chế độ cộng sản Ba Lan đã được diễn tả khá sinh động trong cuốn “His Holiness John Paul II and The Hidden History of Our Time�? (�?ức Giáo Hoàng John Paul II và Lịch Sử Bí Ẩn của Th�?i �?ại Chúng Ta) của Carl Bernstein và Marco Politi ...
�?ức Giáo Hoàng đã đến thăm Balan lần thứ hai vào năm 1983, khi phong trào Công �?oàn �?oàn Kết của Lech Walesa đang dấy lên khắp nơi và chính quy�?n Cộng Sản Ba Lan đã phải ban hành lệnh thiết quân luật và ra lệnh giải tán Công �?oàn để ngăn ngừa một cuộc nổi dậy. Trong bối cảnh đó, chính quy�?n cộng sản Ba Lan và Tòa Thánh Vatican đã đạt được một th�?a thuận căn bản để �?ức Giáo Hoàng có thể đến thăm Ba Lan: Chuyến viếng thăm này chỉ dành riêng cho vấn đ�? tôn giáo mà thôi...
�?ức Giáo Hoàng đã đến Ba Lan ngày 16.6.1983. Sau khi quỳ xuống hôn đất quê hương, ngài đã lên kêu g�?i những ngư�?i đang bị bắt bớ ở Ba Lan:
“Cha kêu g�?i những ngư�?i bị đày đ�?a hãy đến đây với cha. Cha kêu g�?i l�?i này thay l�?i Chúa Jesus: Cha đã bị ốm và các con hãy đến thăm cha. Cha bị giam cầm, các con hãy đến với cha. Bản thân cha không thể tới thăm các con chiên đang bị giam cầm (đám đông xúc động), đến thăm tất cả các con chiên đang bị đày đ�?a. Nhưng cha kêu g�?i h�? hãy đến với cha trong tinh thần giúp đỡ cha, như h�? vẫn luôn làm.�?...
Tướng Jaruzelski nhớ lại: “�?ức Giáo Hoàng đã không đưa ra một tối-hậu-thư... Ngài nói v�? giá trị của con ngư�?i. Ngài nói rằng nhà nước phải quan tâm đến từng cá nhân con ngư�?i, rằng đối thoại luôn luôn phải cần đến, và rằng tất cả các Công �?oàn có quy�?n tồn tại.�? Ngài không tranh-luận quyết-liệt, mặc dầu ngay từ đầu hai bên đã có những bất đồng nghiêm tr�?ng. Tướng Jaruzelsk thưa với �?ức Giáo Hoàng: “Xin ngài dùng ảnh-hưởng của ngài giúp chúng tôi cô-lập phái quá-khích trong Công-�?oàn �?oàn-Kết, giúp chúng tôi b�? lệnh cấm-vận của phương Tây, nhất là Mỹ.�? �?ức Giáo-Hoàng trả l�?i: “Tôi quan-tâm đến việc đạt tới một tình-trạng bình-thư�?ng càng sớm càng tốt�?...
Cũng như đa số ngư�?i Việt, ngư�?i công giáo Balan muốn �?ức Giáo Hoàng lên tiếng chống chế độ cộng sản Ba Lan một cách nào đó để đưa chế độ này đến chỗ sụp đổ. H�? muốn ngài nói tiếng “Solidarity�? biểu tượng cho phong trào Công �?oàn �?oàn Kết. Các ký giả Tây phương cũng vậy. Nhưng ngài đã không nói theo cách h�? trông đợi mà giảng v�? một đ�? tài phức tạp hơn: “Hãy phân biệt rõ cái tốt và cái xấu�?... Ngài nói: “Tùy vào các con mà có thể ngăn được sự suy đồi luân lý hay không, mà nói lên sự đoàn kết giữa con ngư�?i hay không.�?
Buổi tối, hàng chục ngàn ngư�?i đã diễn hành... Khi đi ngang qua tòa nhà của Trung Ương �?ảng Cộng Sản Balan, đoàn thanh niên đã hô to: “Solidarity! Solidarity! Walesa! Dân Chủ!.�? Khi h�? tập trung lại, �?ức Giáo Hoàng nói:
“Con ngư�?i được kêu g�?i để chiến thắng chính mình. Chính các vị thánh và các chân phước sẽ chỉ lối cho chúng con đư�?ng chiến thắng – sự chiến thắng mà Thiên Chúa đã đạt được trong lịch sử nhân loại.�? Sự chiến thắng ấy đòi h�?i “lối sống trong sự thật, nghĩa là biết yêu thương ngư�?i lân cận, nghĩa là biết đoàn kết giữa con ngư�?i, nghĩa là trở v�? với lương tâm, g�?i thẳng tên sự lành và sự dữ chứ không mập m�?..., nghĩa là phát triển nơi sự lành và tìm cách sửa sai sự dữ từ chính nơi ta.�?
Khi đến tu viện Black Madona ở Czestochova, �?ức Giáo Hoàng... nói với giới trẻ Ban Lan:
“Các con đến với �?ức Mẹ mang theo trái tim thương tích bởi những sầu muộn, có khi cả những thù hận. Sự hiện diện của các con biểu lộ được một sức mạnh chứng tá khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi thấy ngư�?i công dân Balan dùng chính bản thân làm phương tiện tranh đấu, với Phúc Âm trong tay, với l�?i kinh trên môi. Những hình ảnh ấy vào năm 1980 đã làm cho trái tim và lương tâm thế giới vô cùng xúc động.�?
Sau đó, trước sự chứng kiến của khoảng một triệu ngư�?i, �?ức Giáo Hoàng dâng lên �?ức Mẹ tấm đai thắt lưng có một lỗ đạn do Ali Agca bắn vào ngài tại Công Trư�?ng Thánh Phêrô. Cả một khối ngư�?i chăm chú, ngất ngất. H�? hô lên: “Xin ở lại với chúng con! Xin ở lại với chúng con!�?...
Có ngư�?i cho rằng các chế độ cộng sản �?ông Âu đã sụp đổ là do những mục nát từ bên trong. Nhưng trong thập niên 1980s hai chế độ cộng sản Việt Nam và Cuba còn mục nát hơn các chế độ cộng sản �?ông Âu. Hơn nữa, CSVN đã sống bám vào các ch�? độ cộng sản �?ông Âu và đã trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới. Tại sao hai chế độ này đã không sụp đổ?
T�? “Inside the Vatican�? (Bên trong Vatican) số ra ngày 4.4.2005, cho biết trong một cuộc ph�?ng vấn, �?ức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Cologne ở �?ức, ngư�?i đã từng sống dưới th�?i cộng sản �?ông �?ức, cho biết ngư�?i dân �?ông �?ức ghi ơn �?ức Thánh Cha Gioan Phaolô II vì ngài đã giúp làm sụp đổ chế độ cộng sản...

TRƯỜNG HỢP CỦA CUBA
Năm 1998, �?ức Giáo Hoàng đã đến thăm Cuba ... (vân vân)
Tú Gàn

2/ Theo nhà văn TRẦN PHONG VŨ:

“�?ƯỜNG L�?I �?ẤU TRANH CS.
CỦA CÔNG GI�?O & �?GH JP II

Quả vậy... Với tư cách là con dân đất nước, �?ức Gioan-Phaolô 2 đã tranh đấu ôn hòa cho nhân quy�?n của ngư�?i dân Ba Lan... Ngài cực lực tranh đấu cho nhân quy�?n của m�?i ngư�?i dân trên thế giới, trong đó có quy�?n được sống tự do theo ni�?m tin tôn giáo của mình trong sự kính tr�?ng m�?i tôn giáo anh em.
Rất nhi�?u ngư�?i, thiện cảm với Giáo Hội Công Giáo La Mã cũng có mà ác cảm hoặc chống đối cũng có, thư�?ng nghĩ như thật rằng: "Vatican là một ổ gián điệp thế giới, đã từng ngấm ngầm cấu kết với đế quốc Mỹ để 'chống cộng' đến kỳ cùng. Và cộng sản mà có sụm ba chè là cũng nh�? có bàn tay lông lá của Mỹ và nhất là mật vụ của Vatican nhúng vào". �?úng hay sai là một chuyện, nhưng quan điểm của vị giáo chủ Vatican thì hoàn toàn khác. Thực vậy, 3 tháng sau khi bức tư�?ng Bá Linh sụp đổ, �?ức Gioan-Phaolô 2 tuyên bố vào ngày 21/02/1990 trong khi tiếp đoàn ngư�?i hành hương tại Vatican: "Chính Thiên Chúa đã thắng ở Phương �?ông"...
Ngược đ�?i ở chỗ là Lòng Tin cho thấy có bàn tay Thiên Chúa trong những biến cố xảy ra trong trần thế, nơi con ngư�?i và xã hội loài ngư�?i, do bởi chính con ngư�?i chủ động làm ra. Trong quyển "Bước vào ngưỡng cửa hy v�?ng" xuất bản năm 1994, �?ức Gioan-Phaolô 2 giải thích nguyên do trước mắt, có thể kiểm chứng được, của sự tan rã của chế độ cộng sản Liên Xô: "Chính hệ thống cộng sản đã, một cách nào đó, tự nó làm cho nó sụp đổ. Sự sụp đổ của nó là hậu quả của những hành động sai lầm và quá khích của nó. Muốn chữa bệnh, nó lại nguy hại hơn chính con bệnh. Trở thành một đe d�?a hùng hậu và một thách đố ghê gớm (đối với xã hội), nó lại không thành công cải tạo thật sự xã hội. Cộng sản tự suy sụp, do bởi nội lực của nó yếu kém."

Không "chống cộng" và không "dương uy"
Tuy vậy, nhi�?u ngư�?i vẫn còn nghĩ rằng �?ức Gioan-Phaolô 2 có đóng một vai trò trực tiếp và quan tr�?ng trong vụ này. H�? cho rằng Ngài phải là một ngư�?i tài trí xuất chúng, đầy mưu lược, "chống cộng cùng mình", bởi vì Ngài là giáo chủ một tôn giáo không đội tr�?i chung với cộng sản và nhất là vì Ngài đến từ một đất nước mà ngư�?i công giáo có tiếng là thành phần chống cộng lì nhất thế giới. Không, không hoàn toàn như vậy đâu! Ngài và Giáo Hội Công Giáo ngày nay nhất định không "chống cộng" theo cái nghĩa phe đảng, bè phái, cục bộ, giáo đi�?u, bất bao dung, điên rồ, cố chấp trong thái độ "không đội tr�?i chung", và càng không theo cái nghĩa "tay sai", "vụ lợi" hay "bán linh hồn" cho ai cả!�?

3/ Theo nhà báo TRẦN �?ẠI HẢI:

“Fri, 24 Feb 2006 15:02:57 +0100
TRAN DAI HAI : Danh Tong Thong Dien
�?ánh tổng thống điên?
Ngày 15.2.2006 Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã đ�? nghị quốc hội Mỹ chi ngân khoản 75 triệu Mỹ kim để sử-dụng vào việc ‘dân chủ hoá’ Iran.
Ngân sách này sẽ được bổ sung vào ngân khoản 60 triệu mà quốc hội Mỹ đã thông qua cho cho năm tài khoá 2006... Bộ ngoại giao Mỹ hy v�?ng là sẽ khuấy động lên một phong trào chính trị tại Iran tương tự phong trào Công đoàn �?oàn Kết tại Ba Lan trong thập niên 80...�?

4/ Theo 2 bài báo tiêu-biểu của 2 tác-giả Ky-Tô-Giáo trích trên, thì:
a) Ông Tú Gàn viết: “Trong cuốn “Bước qua ngưỡng cửa hy v�?ng�?, �?ức Giáo Hoàng John Paul II đã nói v�? chủ nghĩa cộng sản như sau: “thật quá giản lược hóa khi cho rằng Thiên Chúa Quan Phòng đã trực tiếp gây ra cuộc sụp đổ chế độ cộng sản này.
Trước đó, trong bài “Chỉ Làm Công Cụ Thôi�? đăng trên “Saigon Nh�?�? ngày 13-8-2004, ông Tú Gàn đã viết: �?ức Giáo Hoàng không h�? “lên tiếng chống lại những hành vi chà đạp của nhà nước CS đối với tự do tôn giáo và những phẩm giá khác của con ngư�?i cũng như những tương quan công lý và đạo đức trong xã hội�? như Linh mục Trần Xuân Tâm và nhóm Diễn �?àn Giáo Dân đã đòi h�?i �?ức Hồng Y Nguyễn Vãn Thuận và H�?GMVN...�?
b) Ông Trần Phong Vũ viết: “nhi�?u ngư�?i vẫn còn nghĩ rằng �?ức Gioan-Phaolô 2 có đóng một vai trò trực tiếp và quan tr�?ng trong vụ này. H�? cho rằng Ngài phải là một ngư�?i... Không, không hoàn toàn như vậy đâu!�?
Cũng như ông Tú Gàn, ông Trần Phong Vũ đã trích dẫn một đoạn văn nổi bật của chính Giáo-Hoàng Gioan PhaoLồ II viết: "Chính hệ thống cộng sản đã, một cách nào đó, tự nó làm cho nó sụp đổ. Sự sụp đổ của nó là hậu quả của những hành động sai lầm và quá khích của nó... Cộng sản tự suy sụp, do bởi nội lực của nó yếu kém."
Ông Trần Phong Vũ còn ngụ ý nói là cố Giáo-Hoàng không hợp-tác với Hoa-Kỳ trong vụ này.

5/ Theo bài báo của ông Trần �?ại Hải thì:
“Ngày 15.2.2006 Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice... Bộ ngoại giao Mỹ hy v�?ng là sẽ khuấy động lên một phong trào chính trị tại Iran tương tự phong trào Công đoàn �?oàn Kết tại Ba Lan trong thập niên 80.�?
Ông Trần �?ại Hải xác-nhận là có bàn tay khuấy-động của Hoa Kỳ trong vụ Ba-Lan.

V�? sự mâu-thuẫn hoặc khó hiểu này, ông Tú Gàn viết: “Cho đến nay, các sử liệu liên quan đến vấn đ�? này vẫn chưa được công bố, nên chúng ta khó có thể bàn đến một cách chính xác được.�?

III/ BA-LAN KỶ-NIỆM 25 NĂM THO�?T �?CH CỘNG-SẢN (1990-2005):

Ngày 30-8-2005, Ba-Lan hân-hoan tổ-chức Lễ Kỷ-Niệm 25 Năm Công-�?oàn �?oàn-Kết tại nhi�?u thành-phố ở Bắc Ba-Lan, địa-điểm chính là Gdansk, cái nôi của phong-trào và lực-lượng chống Cộng do Lech Walesa lãnh-đạo; và chính Lech Walesa (ngư�?i lật đổ cộng-sản, lên làm Tổng-Thống từ 1990 đến 1995) đến chủ-t�?a và thuyết-trình. �?ương kim Tổng thống Balan, ông Alexandre Kwasniewski (trước kia là cộng-sản) có đến phát-biểu ở phần khai-mạc...
Trong số quan-khách (có cả phái đoàn Việt-Nam), có ông Dan Fried, phụ tá Ngoại-Trưởng Hoa-Kỳ đặc trách Âu châu và Âu �? sự vụ, và tiến sĩ Zbigniew Brzezinski, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa-Kỳ, lên thuyết-trình...
Nhà báo �?ÔNG GIANG TỬ đã viết bài tư�?ng-thuật tại chỗ.

�?i�?u đáng nói hơn hết là, theo bài tư�?ng-thuật, nhân-vật chủ-chốt Lech Walesa, trong suốt buổi lễ, nhất là trong bài nói chuyện, đã không đ�?-cập gì đến, dù chỉ cái tên, nói gì công-trạng, của cố Giáo-Hoàng Gioan PhaoLồ II trong sự-nghiệp giải-thể chế-độ cộng-sản Ba-Lan.
Không lẽ ông Lech Walesa không nhớ đến cố Giáo-Hoàng, mới chết vào ngày 02-4-2005, trước đó chưa đầy 5 tháng, hoặc giả ký-giả �?ông Giang Tử ghi sót?
Nhưng đó là chuyện nh�?, của cá-nhân. Còn v�? chuyện lớn, của lịch-sử?
*
* *
V�? các sử-liệu liên-quan đến vấn-đ�? này, tôi sẽ thử tìm hiểu thêm và trình-bày sau, ít nhất là v�? các điểm sau đây:
-- Phần đóng góp của cố Giáo-Hoàng Gioan PhaoLồ II, mà kẻ thì nói là có, ngư�?i thì nói là không; ngay chính Ngài cũng không nhận công của mình mà nói là do Thiên-Chúa an-bài và do cộng-sản tự-hủy;
-- Phần đóng góp của Hoa-Kỳ (đặc-biệt cơ-quan CIA); v.v...

Còn v�? lý-do tại sao Liên-Xô để yên cho Ba-Lan, là một nước chư-hầu của Liên-Xô, vượt thoát ra kh�?i g�?ng kìm của mình, mà không có một phản-ứng nào cả, thì tôi tạm ghi dưới đây một ít dấu mốc th�?i-gian, để tự chúng giải-đáp câu h�?i này:

1970: Kinh-tế, huyết-mạch chính của Liên-Xô bắt đầu trì-trệ. Tại Ba-Lan, có Lech Walesa cùng các công-nhân khác tại bến tàu Gdonsk đòi lập công-đoàn tự-do (không quốc-doanh), bị chính-quy�?n cộng-sản bắt.
1971: Liên-Xô bớt căng-thẳng với Hoa-Cộng; đồng-th�?i Tổng-Bí-Thư Brezhnev mở các cuộc đàm-phán với Hoa-Kỳ.
1972: Tổng-Thống Hoa-Kỳ Nixon viếng Mạc-Tư-Khoa; hai bên ký th�?a-ước hạn-chế vũ-khí chiến-lược (SALT-1), mở đầu th�?i-kỳ hết căng-thẳng.
1973: Chiến-tranh Việt-Nam chấm dứt, chấm dứt đụng-độ quân-sự giữa hai Khối; Brezhnev viếng Tây-�?ức vào tháng 5, viếng Hoa Kỳ vào tháng 6.
1973: Lê Xuân Nhuận bắt đầu tấn-công điệp-báo vào 2 nước cộng-sản Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi, từ tháng 9.
1974: Tổng-Thống Nixon lại viếng Liên-Xô; Breznev nhượng-bộ Hoa-Kỳ (triển hạn th�?a-ước SALT-1, cải-thiện sinh-môi, nới rộng thương-mại, v.v...) để hưởng quy-chế tối-huệ-quốc. Các sắc-tộc thuộc Liên-Xô đòi tự-trị.
1975: Kinh-tế Liên-Xô bắt đầu khủng-hoảng trầm-tr�?ng, nhất là vì chạy đua không-gian, ảnh-hưởng xấu trên m�?i lãnh-vực. Liên-Xô và Hoa-Kỳ hợp-tác thám-hiểm không-gian.
1978: Walesa cùng các đồng bạn lập nhi�?u công-đoàn tự-do tại nhi�?u nơi. Hồng-Y Karol Wojtyla được bầu làm Giáo-Hoàng ngày 16-10, lấy danh-hiệu là John Paul II.
1979: Brezhnev ký th�?a-ước SALT-2 với tổng-thống Hoa-Kỳ Carter vào tháng 6, nhưng (không thông-qua Bộ Chính-Trị �?ảng mà tự-ý) can-thiệp vào Afghanistan vào tháng 12, nên bị Hoa Kỳ cấm vận lúa gạo, khiến Liên-Xô suy-yếu thêm.
1979: �?ồng-th�?i, Gorbachev (thuộc thế-hệ mới, sinh sau Cách-Mạng 1917) vào Bộ Chính-Trị Trung-Ương �?ảng, coi v�? Tổ-Chức (Nhân-Sự), có đầu óc phóng-khoáng, lãnh-hội tinh-hoa sinh-hoạt chính-trị Tây-Phương (cầm đầu phái-đoàn đi Tây-�?ức năm 1975, đi Canada hội-đàm với thủ-tướng Trudeau năm 1983, đi Anh gặp nữ-thủ-tướng Thatcher năm 1984), chú-tr�?ng nâng-đỡ thế-hệ trẻ.
Giáo-Hoàng John Paul II viếng Hoa-Kỳ lần đầu tiên vào tháng 10 (gặp Tổng-Thống Carter vào ngày 6), sau khi đã v�? thăm Ba-Lan lần đầu tiên vào tháng 6.
Th�?i-gian này, Liên-Xô bị khủng-hoảng nội-bộ: Thủ-Tướng Kosygin lủng-củng với Bí-Thư Thứ Nhất Brezhnev từ lâu nay phải từ-chức vào năm 1980, Brezhnev bệnh nặng rồi chết vào năm 1982, Andropov lên thay rồi chết vào năm 1984, Chernancho lên thay rồi cũng chết năm 1985.
1980: Các nước thuộc Liên-Xô bắt đầu tuyên-bố độc-lập. Hoa-Kỳ ngưng chở ngũ-cốc qua Liên-Xô, tẩy chay Olympic tổ-chức tại Mạc-Tư-Khoa.
1980: Lech Walesa, vốn bị sa-thải vì đòi tăng lương vào năm 1976, được công-nhân tranh-đấu đòi tái-dụng, trở lại bến tàu Gdansk và được bầu làm thủ-lãnh Công-�?oàn, từ nay mang tên “�?oàn-Kết�?. Công-đoàn tranh-đấu bất-bạo-động, ra đ�?i trong bối-cảnh khủng-hoảng nội-bộ của các xã-hội rập khuôn Xô-Viết, đạo-đức suy-đồi, mức sống xuống dốc, chính-quy�?n Ba-Lan gặp phải khó-khăn kinh-tế hơn 10 năm qua. Có các giới khác kể cả sinh-viên và trí-thức cùng tham-gia. Nh�? �?ài Phát-Thanh Âu-Châu Tự-Do cổ-vũ cùng các màn lưới rỉ tai, công-đoàn dần-dà trở thành phong-trào chính-trị chống-Cộng lan khắp Ba-Lan và các nước đồng-cảnh xung quanh. Các cuộc đình-công phản-kháng gây đình-trệ cho sinh-hoạt chung, nhà cầm quy�?n phải nhượng-bộ, chấp-thuận quy�?n đình-công và lập công-đoàn riêng, từ ngày 31 tháng 8.
Walesa được Tổ-Chức Lao-�?ộng Quốc-Tế (International Labor Organization) m�?i đi du-thuyết tại �?, Nhật, Thụy-�?iển, Pháp, Thụy-Sĩ...
1981: Brezhnev trở nên quá-khích (tài-liệu mới đây cho biết là y đã chủ-mưu vụ ám-sát 'hụt' Giáo-Hoàng John Paul II). Cộng-đảng Ba-Lan đàn-áp, giải-tán công-đoàn �?oàn-Kết và bắt Walesa vào ngày 13-12.
1982: Cộng-đồng quốc-tế phản-đối, các tu-sĩ Ky-Tô-Giáo cầu-nguyện, tổng-thống Reagan cấm vận kinh-tế Ba-Lan, và CIA chính-thức tài-trợ cho các hoạt-động bí-mật của công-đoàn �?oàn-Kết, từ nay hòa lẫn trong quần-chúng.
1983: Walesa được trao tặng giải Nobel v�? Hòa-Bình vào ngày 5 tháng 10 (nhưng không được phép xuất-cảnh, vợ đi lãnh thay). Tổng-Bí-Thư �?ảng Gorbachev và Tổng-Thống Hoa-Kỳ Reagan gặp nhau, ký kết cải-thiện quan-hệ �?ông-Tây.
1983: Giáo-Hoàng John Paul II v�? thăm Ba-Lan lần thứ hai, vào tháng 6.
1985: Gorbachev, Tổng-Bí-Thư Liên-Xô, chủ-trương Perestroika (cải-cách kinh-tế và xã-hội, cho phép tư-hữu và ngoại-thương) cùng với Glasnost (cởi-mở tư-duy, cho phép tự-do ngôn-luận, phóng-thích tù chính-trị và đối-lập); mưu-cầu quan-hệ và giao-thương với Tây-Phương; được Tây-Phương hoan-nghênh "Tư-Tưởng Mới".
1985: Hung-Gia-Lợi bắt đầu phát-động phong-trào giải-thể “Minh Ước Vác Xô Vi�? (WARSAW PACT= tổ-chức liên-quân Liên-Xô đặt tại Ba-Lan) và chuyển qua dân-chủ đa-đảng cùng kinh-tế thị-trư�?ng.
1986: Gorbachev gặp Tổng-Thống Hoa-Kỳ Reagan vào ngày 11 tháng 10, đàm-phán v�? việc giảm-thiểu vũ-khí và lực-lượng hạt nhân tại Âu-Châu (sau đó ký-kết th�?a-ước INF). Gorbachev cho tự-do thông-tin. Hằng loạt tù chính-trị Ba Lan được trả tự-do, Walesa thiết-lập cơ-cấu công-đoàn �?oàn-Kết công-khai và hợp-pháp.
1987: Gorbachev phát-động dân-chủ-hóa, cho phép bầu-cử đa-ứng-viên vào guồng máy chính-trị Xô-Viết.
1988: Gorbachev triệt-để đổi mới, rút quân Xô-Viết ra kh�?i Afghanistan vào tháng 2, giảm bớt ảnh-hưởng của �?ảng trong cơ-cấu Nhà-Nước từ tháng 6, thành-lập Quốc-Hội �?ại-Biểu Nhân-Dân, cơ-cấu lập-pháp cho phép tu-chính Hiến-Pháp vào tháng 8; và quan-tr�?ng hơn hết là công-bố từ-b�? chủ-thuyết bá-chủ của Breznev, cho phép các nước trong Khối cộng-sản �?ông-Âu tự-quy�?n quyết-định m�?i việc nội-bộ của mình. Việc này dẫn đến một loạt các cuộc cách-mạng lật đổ các chế-độ cộng-sản tại �?ông-Âu từ đó cho đến năm 1989. Kinh-tế Ba-Lan tồi-tệ nhất sau 8 năm liên-tiếp èo-�?p, và Liên-Xô hết muốn, và không còn sức, nâng-đỡ cho chế-độ nhà-nước bù-nhìn Ba-Lan. Cộng-sản nước này phải xin thương-thuyết với Walesa, sau nhi�?u đợt tranh-đấu quyết-liệt của công-đoàn.
1989: Gorbachev tổ-chức bầu-cử quốc-hội kiểu mới, cho bầu-cử tự-do và cải-tổ tại khắp các nước trong Liên-Bang, chấm dứt chủ-nghĩa công-sản, vào tháng 3 và 4. Công-đoàn �?oàn-Kết ở Ba-Lan gặp thuận-lợi được hợp-thức-hóa và có ứng-cử-viên vào quốc-hội.
1989: Cộng-sản Hung-Gia-Lợi bị giải-thể vào ngày 23-10. Chính-phủ không cộng-sản nước này mở cửa biên-giới cho dân �?ông-�?ức chạy qua tị-nạn từ ngày 10 tháng 9. Bức tư�?ng Bá-Linh được khai-thông từ ngày 9 tháng 11.
1990: Quốc-Hội �?ại-Biểu Nhân-Dân biểu-quyết chấm dứt vai trò lãnh-đạo chính-quy�?n của đảng cộng-sản vào ngày 14-3, tiếp theo Gorbachev được bầu làm Tổng-Thống Liên-Bang Nga vào ngày 15-3. Ông được tặng giải thưởng Nobel v�? Hòa Bình ngày 15-10. Bộ bách-khoa từ-điển New “Encyclopaedia Britannica�? mệnh-danh Gorbachev là “ngư�?i khởi-xướng duy-nhất và quan-tr�?ng nhất của một loạt các biến-cố cuối năm 1989 và trong năm 1990 thay-đổi cơ-cấu chính-trị Âu-Châu đồng-th�?i mở đầu giai-đoạn kết-thúc của cuộc Chiến-Tranh Lạnh�?.
1990: Cộng-sản Ba-Lan bị giải-thể vào ngày 25-12, và Walesa được bầu làm Tổng-Thống.

Các hoạt-động, và l�?i phát-biểu liên-quan, v�? sau, chỉ là dựa theo kết-quả mà Gorbachev của Liên-Xô nói chung, và Walesa của Ba-Lan nói riêng, đã đạt được trước rồi mà thôi.

LÊ XUÂN NHUẬN
www.LeXuanNhuan.com
view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm