hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » IN THE NEWS
 TOPIC: GIÁO-HOÀNG JPII CHẾT CHƯA HẾT CHUYỆN
 

Thanh-Thanh
date: 03-29-06
time: 10:41:40
total posts: 87

Ngày thứ bảy 02-4-2005, vị Giáo Hoàng thứ 264 của thế giới Công Giáo đã nhắm mắt lìa đ�?i không ai thân thích. Thi thể Ngài được đặt tại công trưòng thánh Phêrô để m�?i ngư�?i chiêm ngưỡng trong mấy ngày kế. Ngài nằm đấy, nét mặt bình an, thanh thản, trút b�? m�?i tai ương, tật bệnh và khổ đau để lại cho đ�?i. Nhưng từ thẳm sâu của trái tim yêu thương vĩ đại ấy, tuồng như Giáo Hoàng Phaolô II không ra đi nhẹ nhàng. Ngài vẫn tiếp tục mang vác gánh nặng của Giáo Hội và của thế giới để đi v�? cùng Thiên Chúa Cha trong tâm tình phó thác và cậy trông........(p.474)

---- nhà văn Trần Phong Vũ

NGƯỜI �?Ã CHẾT
NHƯNG CHUYỆN CHƯA HẾT

Sau khi Giáo-Hoàng Gioan PhaoLồ II qua đ�?i, có một số vấn-đ�? đã nảy sinh ra.
Chúng tôi xin lần-lượt ghi lại để rộng đư�?ng dư-luận.

Chuyện thứ nhất:

1/ TTTân Giáo-Hoàng Benedict XVI đã kịch-liệt công-kích thuyết tiến-hóa (evolution) mà cố Giáo-Hoàng John Paul II đã tuyên-bố năm 1996 rằng nó không phải chỉ là một giả-thuyết.

“ Subject: Intelligent Design Not Science, Vatican Says
Date: Fri, 18 Nov 2005 13:33:47 –0800
Intelligent Design Not Science, Vatican Says
November 18, 2005
VATICAN CITY -- The Vatican's chief astronomer said Friday that Intelligent Design Theory isn't science and doesn't belong in science classrooms, the latest high-ranking Roman Catholic official to enter the evolution debate in the United States.
The Rev. George Coyne, the Jesuit director of the Vatican Observatory, said placing intelligent design theory alongside that of evolution in school programs was "wrong" and was akin to mixing apples with oranges.
"Intelligent design isn't science even though it pretends to be," the ANSA news agency quoted Coyne as saying on the sidelines of a conference in Florence. "If you want to teach it in schools, intelligent design should be taught when religion or cultural history is taught, not science."
His comments were in line with his previous statements on "intelligent design" -- whose supporters hold that the universe is so complex that it must have been created by a higher power.
Proponents of intelligent design are seeking to get public schools in the United States to teach it as part of the science curriculum. Critics say intelligent design is merely creationism -- a literal reading of the Bible's story of creation - camouflaged in scientific language, and they say it does not belong in science curriculum.
In a June article in the British Catholic magazine The Tablet, Coyne reaffirmed God's role in creation, but said science explains the history of the universe.
"If they respect the results of modern science, and indeed the best of modern biblical research, religious believers must move away from the notion of a dictator God or a designer God, a Newtonian God who made the universe as a watch that ticks along regularly."
Rather, he argued, God should be seen more as an encouraging parent.
"God in his infinite freedom continuously creates a world that reflects that freedom at all levels of the evolutionary process to greater and greater complexity," he wrote. "He is not continually intervening, but rather allows, participates, loves."
The Vatican Observatory, which Coyne heads, is one of the oldest astronomical research institutions in the world. It is based in the papal summer residence at Castel Gandolfo south of Rome.
Last week, Pope Benedict XVI waded indirectly into the evolution debate by saying the universe was made by an "intelligent project" and criticizing those who in the name of science say its creation was without direction or order.
Questions about the Vatican's position on evolution were raised in July by Austrian Cardinal Christoph Schoenborn.
In a New York Times column, Schoenborn seemed to back intelligent design and dismissed a 1996 statement by Pope John Paul II that evolution was "more than just a hypothesis."
Schoenborn said the late pope's statement was "rather vague and unimportant. "
http://www.nbc4.tv/technology/5356705/detail.html


Chuyện thứ hai:

2/ Ông Trương Tiến �?ạt đã gửi điện-thư lên Giáo Hoàng Benedict XVI (�?ồng kính gửi: Các Ki-tô-hữu chân chính), nội-dung:

“ Xin đừng phong thánh cho Gio-an Phao-lô II

1. Ông đã phản bội Thiên Chúa.
2. Ông đã phản bội và hạ nhục Chúa Giê-su.
3. Ông đã phá hoại �?ức Tin Công Giáo.
4. Ông đã lừa dối cả nhân loại.
5. Ông đã ngang nhiên rao giảng những giáo đi�?u của Sa-tăng.
6. Ông đã cứu Hồ Chí Minh v�? Thiên �?àng?
7. Ông có thể là kẻ sát nhân.
Kết luận: Phong Thánh cho Kẻ Gian �?c?

�?iện thư này bằng Anh ngữ và Việt ngữ được góp nhặt bởi Trương Tiến �?ạt, cựu Nghị Sĩ VNCH, Luật Sư Toà Thượng Thẩm Saigon; Email address: dattientruong@hotmail.com; Website: truongtiendat.atspace.com; hoặc Website: www.thewarningrumpet.com. Xin các Ki-tô-hữu chân chính hãy tiếp tay phổ biến sâu rộng. Muốn đ�?c các �?iện Thư khác hoặc đ�?c phần Anh ngữ xin mở một trong các Website vừa kể. �? (Trương Tiến �?ạt)

LÊ XUÂN NHUẬN
www.LeXuanNhuan.com
view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm