hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: viết ở L'usine
 

bosanova
date: 03-24-11
time: 20:43:22
total posts: 2

L'usine - còn nguyên trong mình buổi chiều yên ả ngay cả khi hôm nay, ngày mai mọi thứ phải đi qua và mờ xóa. tiếng động dần lan xa, tỏa lấp, đầy dần lên và trực chờ phá bung không gian này. phá bung anh đi vậy. anh lạ lẫm, đứt lìa và trùng trùng khuất lấp.

cảm xúc với anh, sau hơn 2 năm thất-lạc giờ này vẫn chỉ “một thoáng hương bay, bên trời phố hạ”. anh đã làm gì trong 2 năm ấy khi mình đã không hề vội-vã tìm kiếm. không vội-vã bởi mình hiểu đó chỉ là cách xua đuổi khoảnh-khắc của chính mình. đã chưa từng vội vã thì bây giờ cũng không có lý do gì để cần thiết phải vội vã dù biết rằng: mình không thể chọn cách không-yêu-anh bởi đó là con đường dẫn đến số phận của chính mình.

mình xóa bỏ. mình nhẹ dạ. mình mềm sũng... cách gì thì mình cũng trở thành "nạn-nhân" của chính mình.

sg. l'usine et A.
view bosanova's profileview bosanova's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm