hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: my love tale[TO BOTTOM] 
 


atl_sweetie
date: 07-08-02
time: 15:59:36
total posts: 102

Sweetie once in love, tính tình cũa sweetie lúc nào cũng có thễ giận được, at the beginning, my bf always năn nĩ sweetie mỗi khi sweetie giận him for with or without a reason, một thời gian sau everything seems changed. he doesn't talks to me as much as he used to do, I guess because of that, nên sweetie hay phone cho ãnh nhưng ãnh ít có nói năn gì, sweetie giận ãnh nên sweetie said "chia tay nhe!" he stayed quiet for a few minutes, I got so mad and hung up the phone, he calls back but I didn't pick up the phone, week after, I call him back because he never calls back after that day, I ask him if we are really through, he said that I kept giận him for a little problems, and he tháy 2 đứa không hạp nên chia tay thôi, he knows that I am hurting, but he bõ mặt sweetie luôn rồi, sweetie vẫn còn chút buồn,
view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 


HCẩmAnh
date: 07-08-02
time: 17:08:00
total posts: 125

buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn.

Vô 100% alt!

You're not the only one with a broken heart. ;(
view HCẩmAnh's profileview HCẩmAnh's posts
 


GioCayMatEm
date: 07-09-02
time: 02:31:00
total posts: 82

hy vọng sweetie se hết buồn ....vì GCME just letting you know that ur not alone sis.

Tình yêu có mấy khi vui
Mấy ai hiểu được ngậm ngùi ...thương đau
Chia tay ...mi đẫm lệ trào
Người vui duyên mới ....xa nhau một đời .........


GCME

[BACK TO TOP]view GioCayMatEm's profileview GioCayMatEm's postsview GioCayMatEm's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm