hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: chuyện cũa mari...viết vui
 


babetx
date: 02-18-03
time: 17:41:16
total posts: 5

mari ha...
em tên là mari , từ khi có nguời curious online, và hõi là tên và tuỗi . mari từ nhõ cho tới giờ vẫn là không nói tuỗi . mari thích chắc con trai lắm, hẽ mà quay là mari quạy lại à . chuyên vui là mình lâu lâu cũng có khóc . vì tình cãm các bạn , có ai đã từng đã yêu qua?

cho em biết coi, bộ dễ lắm ha?
nỗi buồn , mà em cho là vụi khóc một tuận tình cãm vẫn còn đó với một bạn trai mình đã từng yêu qua .
bóng hình bạn trai vẫn ơ trong em, gì có lẽ anh ấy là nguời tình đâu.` một hôm . gió lạnh, em có gọi anh ấy
bây giờ, hai em lạnh lùng đã cãi nhau .
môt. nguời bạn trai, tốt với mình một chút mà xấu quá trợi có phãi là bạn trai xâu không các bạn . chĩ có khóc thôi, mới dơi đi nồi sầu cũa em .
view babetx's profileview babetx's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm