hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: Xmas 2002[TO BOTTOM] 
 


garfield
date: 12-23-02
time: 15:13:23
total posts: 178Chào tất cả bà con cô bac anh chị họ hàn gần sa biết hay hông biết cũng Ok ...
Mèo chúc quí dzị Merry Xmas and happy new year ...
-Sức khoẻ dzồn dzao
-Tiền dzô như nước, tiền ra như những sợi tóc trên đầu của mèo còn lai
-Hẹn nam sau vào Vm phá nhiều hơn

mèo kiss ...chóc chóc ... hehe
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


mailfish
date: 12-24-02
time: 04:26:36
total posts: 1961

chúc mèo năm mới lông mịn, đuôi dài và... tha về nhiều cô mèo heheh

còn VSG chắc năm này tội lổi wá nên hổng dzui, đi nhà thờ xưng tội đi VSG hehe, rùi sẽ dzui dzẻ sạch sẻ trong năm mới hihi

happy hanukah everyone
view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm