hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: Định mệnh !
 


ThườngSơn
date: 11-09-02
time: 16:52:27
total posts: 1886

Chuyện tình cảm, người đời thường đổ thừa cho định mệnh một khi chuyện tình trắc trở! Ít nghe ai đổ thừa là định mệnh một khi đạt được hạnh phúc!? Xin tha nhân có thể cho biết thế nào là định mệnh !?
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm