hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: Mệt quá[TO BOTTOM] 
 


babipig
date: 11-04-02
time: 15:52:50
total posts: 601

Fish một ngày Babi hông bú milk thì sẽ hong biết làm bài, còn đói bụng tới hết energy luôn
view babipig's profileview babipig's posts
 


babipig
date: 11-04-02
time: 15:58:30
total posts: 601

Sis ơi íts so funny, babi was trying to eat salad for my lunch đó, ăn xong ròi Babi bi diarrhea đó hih hihihi

An mot ngay fake meat hết sức walking luôn
view babipig's profileview babipig's posts
 


denhicaothu
date: 11-05-02
time: 03:01:24
total posts: 57

hahahahaha, như vậy là Babi đã được clean out the internal system rồi ...

Khi nào cần clean cái gì thì dn sẽ đi vấn kế TA... được hông dzậy TA?

Cheers!


view denhicaothu's profileview denhicaothu's posts
 
 PAGE  1  [2]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm