hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: Trời Melbourne âm u.....[TO BOTTOM] 
 


yuyu4m
date: 09-23-02
time: 15:04:54
total posts: 4

Trời Melb âm u. lạnh lẽo.... lây bênh buồn cho YY luôn .. muốn đi ngũ một giấc cho đỡ buồn ... chắc cho đã đã .. ngũ luôn cho đời đơn giãn va thoã mái ... ..
view yuyu4m's profileview yuyu4m's posts
 


hALFLIFE
date: 09-23-02
time: 15:38:32
total posts: 695

Haha... Melbourne âm u lanh lẽo là bênh của trời ...Lòng minh âm u lanh lẽo là tèo nhớ ai ...
view hALFLIFE's profileview hALFLIFE's postsview hALFLIFE's photo
 


TriÂm
date: 09-24-02
time: 15:10:10
total posts: 651

Yuyu ơi ...trong cuộc sống mà được ăn , uống và ngũ ...là đời quá đủ rồi .. khung cảnh có buồn cũng đâu đủ lây cho Yuyu chứ hở ? j/k
HL nói đúng đó ..chắc Yuyu đang nhớ đến ai chứ gì ?

view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


mailfish
date: 09-24-02
time: 15:14:55
total posts: 1961

í TriÂm hihihi, hình như thiếu vài thứ
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


TriÂm
date: 09-24-02
time: 15:24:56
total posts: 651

Fish ơi , TriÂm nghĩ đâu còn thiếu thứ gì nửa đâu ... hmm..*ngẩm nghĩ* ...Tình, ăn, ngũ...còn gì nửa ?.. Hay là Fish thử kể ra xem nào ???
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


mailfish
date: 09-24-02
time: 16:55:46
total posts: 1961

thiếu nhiều lắm TriÂm ui, thiếu art, thiếu sách, thiếu phim, thiếu mùi khơm của .... "hoa"

tròi oi những thứ fish mê TA chỉ kể được 1 thứ là ... ăn hehehe
[BACK TO TOP]view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm