hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: gửi nhật ký của tui[TO BOTTOM] 
 


con Thanh
date: 09-09-02
time: 11:04:08
total posts: 1

... tại sao cái ngày thứ hai wa lâu wá .. wa một cách lâu đặt biệt .. tại sao trên đời lại có ngày thứ hai .. chán wá ...
view con Thanh's profileview con Thanh's posts
 


Halflife
date: 09-09-02
time: 16:40:11
total posts: 695

Troi haha.....nếu hỏng có Weekend thì thứ Hai sẽ hong có dài vậy đâu á ...kêu người ta bỏ Sat and Sun thì thứ Hai sẽ là ngày đep đó j/k
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


mailfish
date: 09-09-02
time: 18:27:18
total posts: 1961

hello con Thanh, welcome to vm tự nhớ, gần thứ ba rùi đó, vui lên đi nhớ, chứ sầu woài coi chừng hít đẹp gái á

ôh, còn nữa, con Thanh có hình thì post post lên profile cho tụi này liếc chút nhớ khì khì
view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm