hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: Tinh chỉ dep khi còn dang dở >>> Doi mat vui khi da vẹn cau thề[TO BOTTOM] 
 


ToioidungTV
date: 07-17-02
time: 06:37:13
total posts: 0

khi biet duoc mot dieu moi mẻ ... du la that bai cugn dung lay lam tiec vi biet them duoc mot dieu moi la ban cung da thanh cogn roi
view ToioidungTV's profileview ToioidungTV's postsview ToioidungTV's photo
 


tuyet_v
date: 07-17-02
time: 12:50:46
total posts: 0


view tuyet_v's profileview tuyet_v's postsview tuyet_v's photo
 


atl_sweetie
date: 07-17-02
time: 17:08:03
total posts: 102

Sweetie nghe câu thơ đó rồi, nhưng câu đầu là giống nhưng câu sau là "Tình chĩ đẹp khi còn dang dỡ, cưới nhau về nham nhỡ lắm anh ơi.
anyway, your problems has nothing to do with your topic!
view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 


HCẩmAnh
date: 07-17-02
time: 18:41:33
total posts: 125

thất bại là mẹ thành công mà ................
[BACK TO TOP]view HCẩmAnh's profileview HCẩmAnh's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm