hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: nhật ký mến![TO BOTTOM] 
 


TriÂm
date: 06-10-02
time: 14:36:19
total posts: 651

hehe @ sống với thực tế ... có nhiều bè bạn ; cuộc sống hoàng hảo quá mà ... đâu có điều gì phiền muộn mà câ`n phải tâm sự với nhật ký chứ ...
TAm chỉ viết vào nhật ký những ưu tư mà thôi , còn lúc vui thì ..hihi.. không có thời giờ ngồi viết

Nhật ký mến ,
Đã hơn 1 tháng rồi, TAm vào VM phá mấy bạn ... đến nay chắc là TAm đã có rất nhiều người "ghét" TAm đó .
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


triâm
date: 06-11-02
time: 01:11:45
total posts: 651

Nhật ký mến ,
Hôm nay @ than rằng cuộc sống có nhiều khó khăn ... TAm cũng nghĩ vậy nhưng mà TAm tin rằng đời sống con người tuy nhiều thử thách , nhưng dường như không có thử thách nào mà mình không thể dược qua khỏi cả ... Đúng như lời của @ , cuộc sống ít khi vừa ý mình --- nhưng @ ơi , we should try to be content with what we've got and work around it ... set goals that we can achieve . Expect only what we truely need.
@ ne` , TAm log vào mổi ngày đó ,không phải once a month đâu --- TAm bảo rằng hơn một tháng nay..có nghĩa là TAm joined VM đã hơn 1 tháng rồi
Còn ai ghét TAm hở ? trong số người đó chắc là có @ nửa đấy ... Fish ... ThuongSon nửa ...v.v.
view triâm's profileview triâm's postsview triâm's photo
 


mailfish
date: 06-11-02
time: 02:18:11
total posts: 1961

dear diary, well everyone has his or her own specialty, everyone is good at something, and some people are even blessed with many talents, it is not good practice to look at what other people have, instead look at what you are given and be happy (I do not like the word content)...

nè TriÂm, ai ghét TriÂm dị ? nói cho fish bít để fish wẩy đuôi tạc nước dô mặt cho người ấy wê chơi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


babipig
date: 06-11-02
time: 09:02:52
total posts: 601

hihihi á trời ser, hihihi babi chỉ có nghe girls tạc nước thôi, chứ chưa bao giờ nghe guy tạc nước đó nhe, hihihi guy tạc nuớc nghe sound so gay á hihihihih jk

view babipig's profileview babipig's posts
 


mailfish
date: 06-11-02
time: 09:27:51
total posts: 1961

hề hề babi, fish tạc nước bằng đuôi mà, kỉu đó very manly and macho á hihi hahaha
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


babipig
date: 06-11-02
time: 10:14:39
total posts: 601

hehehe fish, hihihih cái gì mà bằng đuôi vảy hả meaning là bằng tail đó hả hihihi fish có tail but tail cua fish đâu có tube đâu mà bằng tail, chừ khi fish là cá shark hihii hay la alien fish mới tạc nước được thôi hhhhihihi _
view babipig's profileview babipig's posts
 


TriÂm
date: 06-11-02
time: 15:22:18
total posts: 651

Babi giỏi thật đó ... fish này là không phải loại Fish tâ`m thường đâu đó nhe , Fish ở đây chắc chắn là loại Fish của thời "dinosaur" , muốn làm gì cũng được ...

Fish, tại sao Fish không thích TAm dùng chử "content" vậy ? Doesn't it make life more bearable for ourselves?
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


mailfish
date: 06-11-02
time: 16:03:20
total posts: 1961

thấy chưa, fish đã nói rùi mà, mí cô trong đây không có vừa đâu, fish mới nghịch nước 1 chút mà đã bị BaBi gọi là "gay" rùi hehe

TriÂm, contemplate the 2 phrases "I am content" and "I am happy", once you see the difference you will know why I prefer "happy" over "content"


view mailfish's profileview mailfish's posts
 


TriÂm
date: 06-12-02
time: 14:49:42
total posts: 651

Fish , you're a real optimist! That's nice ..'good contrast to all the negative feelings everyone else seem potrayed around here.
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


babipig
date: 06-12-02
time: 15:10:50
total posts: 601

hihihih fish hihii tai vì babi chua bao giờ biết and chưa có bao giờ nghe guys tạc nước đó mà hihihi thì when fish say rồi thì thấy sound hơi gay thôi hihihi chứ babi đâu có nói fish là gay đâu nè hihihiih

Yeah TriÂm nói đúng đó, hihii fish này là fish cũa thời dinosaur á hihiihihihihih
view babipig's profileview babipig's posts
 


TìnhMaĩBềnLâu
date: 07-23-02
time: 15:58:34
total posts: 0

fish nây thì không phải fish tầm thường ....
view TìnhMaĩBềnLâu's profileview TìnhMaĩBềnLâu's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm