hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: Không đọc được sách trên desktop[TO BOTTOM] 
 

Opeth007
date: 08-29-20
time: 07:46:55
total posts: 3

http://prntscr.com/u8184f

Đã allow flash rồi reload nhưng click vô nó im re à. thử trên 3 loại trình duyệt là
chrome, ff, opera nhưng đều như nhau. Làm sao đây ?
view Opeth007's profileview Opeth007's posts
 date: 08-30-20
time: 00:34:02
total posts: 696

Chào Opeth007,

vietmessenger không còn dùng Flash nữa

Bạn chỉ cần Firefox hay Chrome mới nhất
view Ω's profileview Ω's posts
 

Opeth007
date: 08-30-20
time: 12:07:35
total posts: 3

Cũng đang dùng chrome mới nhất đây, như trong hình đó. nhưng mà bấm vô không
thấy gì. Có cần thêm thao tác nào khác không ạ?
view Opeth007's profileview Opeth007's posts
 

Opeth007
date: 08-30-20
time: 12:14:34
total posts: 3

Cứ bấm vô truyện hay tài khoản người đăng là nó trở về trang chủ.
view Opeth007's profileview Opeth007's posts
 date: 08-30-20
time: 14:10:01
total posts: 696

Dịch vụ internet ở Việt Nam của bạn Opeth007 bị chặn.

Bạn dùng dịch vụ internet khác sẽ mở sách được.
[BACK TO TOP]view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm