hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: Không xem được nội dung sách Tạ Tỵ[TO BOTTOM] 
 

HUyvespa
date: 04-07-18
time: 22:23:09
total posts: 2

Xin chào ,

Mọi người có thể cho mình hỏi khi mình vào truyện Những Gương Mặt Văn Nghê...
Vm mới post của Tạ Tỵ thì mình không xem được nội dung ?!? (Chỉ xem được trang
bìa ?!?)
Mình xem trên iphone & ipad thì đều bị tình trạng như vậy

Thanks,
view HUyvespa's profileview HUyvespa's posts
 date: 04-08-18
time: 01:23:50
total posts: 700

Hi HUyvespa,

vietmessenger đang design lại trang mobile iPhone/iPad

Tạm thời xin đọc sách trên PC.[BACK TO TOP]view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm