hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: Phi Long Bàn Tay Máu quyển chót(q7?)[TO BOTTOM] 
 

duykynguyen
date: 01-22-17
time: 10:36:33
total posts: 3

Hello,
Bao giờ đọc được Phi Long Bàn Tay Máu cuố chhót (q.7?)
Cảm ơn nhiều
view duykynguyen's profileview duykynguyen's posts
 date: 01-23-17
time: 02:18:12
total posts: 700

Hi duykynguyen,

vietmessenger.com đang tìm Bàn Tay Máu quyển 6

view Ω's profileview Ω's posts
 

duykynguyen
date: 01-23-17
time: 11:29:32
total posts: 3

BàBộ Bàn Tay Máu có bao nhiêu quyển? Cảm ơn nhiều lắm!
view duykynguyen's profileview duykynguyen's posts
 date: 01-25-17
time: 14:28:32
total posts: 700

Ở cuối quyển 5 có ghi "HẾT QUYỂN V XIN XEM TIẾP QUYỂN CHÓT"

Như vậy quyển 6 là quyển chót

Hình như lại có bộ 2 nữa, nhưng chưa bao giờ thấy nên không chắc
view Ω's profileview Ω's posts
 


mailfish
date: 02-12-17
time: 12:37:52
total posts: 1961sau bìa sách của nhà xuất bản Nguyễn Trung lại có in :

đã ra : BÀN TAY MÁU (trọn bộ 5 quyển)

?????
view mailfish's profileview mailfish's posts
 

jacobsen
date: 06-18-17
time: 10:49:48
total posts: 2

Bộ nầy nhiều cuốn lắm tôi đã đọc 3 lần ở VN , khoảng 45 năm về trước, nhưng cũng
không có đoạn kết , hình như ông Phi Long không viết tiếp nừa. Không nhớ nổi là
đến cuốn thứ mấy thì ngưng,... nhân vật Nguyển Lâm trong truyện vướng vào một
mối tình khác hình như tên là Phượng Hải....
Nay đọc lại vẩn thích.
Cám ơn nhiều lắm
view jacobsen's profileview jacobsen's posts
 

donglacphuong
date: 07-09-17
time: 11:53:19
total posts: 1

Đúng là Bàn Tay Máu có phần 2 nữa. Sau khi bị gài, cuối quyển 6, Nguyễn Lâm được nữ tướng cướp Phượng Hải (ở Lâu đài cổ - Vũng Tàu) cứu thoát. Phải làm tùy tùng cho Phượng Hải theo lời hứa Sau đó nữ tướng yêu Nguyễn Lâm, ko cho rời xa,,,,. Đọc đã lâu, chủ sách ko tìm đươc.
view donglacphuong's profileview donglacphuong's postsview donglacphuong's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm