hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: không vào được EBOOKS
 

t5ducc
date: 09-04-16
time: 09:38:16
total posts: 1

AD đâu rồi sao không vào được link ebooks ( Khi click vào sẽ trở lại trang chủ ). Có ai
biết
nguyên nhân và cách khắc phục
view t5ducc's profileview t5ducc's posts
 


admin
date: 09-06-16
time: 10:45:59
total posts: 84

nguyên nhân : nhiều IP ở VN bị chặn (banned / blacklisted)

cách khắc phục : dùng dịch vụ internet khác hay VPN
view admin's profileview admin's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm