hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: Comic bị sai các trang cuối[TO BOTTOM] 
 

b5436453
date: 03-04-14
time: 06:23:49
total posts: 4

Lucky Luke 10 - Báo Động Bọn Bàn Chân Xanh, kể từ trang 39 (of 46) bị nhảy sang phần cuối của Lucky Luke 9 - Nữ Quái Calamity Jane. Mong admin bổ sung lại phần cuối của truyên. Thanks admin.
view b5436453's profileview b5436453's posts
 


ser
date: 03-05-14
time: 22:16:59
total posts: 49

Đã sửa lại các trang cuối. Cám ơn b5436453 báo lỗi.
view ser's profileview ser's posts
 

b5436453
date: 03-06-14
time: 06:39:25
total posts: 4

Thanks admin.
[BACK TO TOP]view b5436453's profileview b5436453's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm