hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: Không đọc truyện được ???!!![TO BOTTOM] 
 


tiulubu
date: 01-27-14
time: 14:59:26
total posts: 12

Em đăng ảnh sex lên trang "Adult" và thấy có ghi đang chờ kiểm duyêt.Vậy kiểm
duyệt đây là như thế nào vậy ạ?
view tiulubu's profileview tiulubu's posts
 date: 01-28-14
time: 17:32:43
total posts: 700

kiểm duyệt như thế này :

- hình nudes, softcore, có mỹ thuật > được chấp nhận

- hình hardcore, sex > không được chấp nhận, sẽ bị xóa
view Ω's profileview Ω's posts
 

thuyhiubi
date: 05-29-17
time: 22:45:00
total posts: 1

Tôi vào mục EBOOKS nhưng không thể mở được bất kỳ truyện nào để đọc. Tôi
đang dùng Window7 và trình duyệt Google Chrome. Xin được giúp đỡ .
view thuyhiubi's profileview thuyhiubi's posts
 date: 06-16-17
time: 10:28:48
total posts: 700

IP của thuyhiubi bị chăn rồi

Xin dùng dịch vụ internet khác
[BACK TO TOP]view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm