hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: PHI LONG[TO BOTTOM] 
 

tonyla
date: 10-17-12
time: 10:35:54
total posts: 4

tìm truyện của tác giã PHI LONG.điển hình là tác phẩm BÀN TAY MÁU,Sáng tác khoảng năm 1963..PHI LONG là bút hiệu khác của NGỌC SƠN
view tonyla's profileview tonyla's posts
 date: 10-19-12
time: 13:31:39
total posts: 700

Bộ này hình như có 11 tập. Thật là sách hiếm. Càng hiếm càng quí, càng quí càng phải tìm được

Ai có bộ "Bàn Tay Máu" hay bất cứ tiểu thuyết nào của tác giả Phi Long xin gởi cho vm để thành viên đánh máy chỉa sẻ với mọi người

Truyện của tác giả Phi Long:

Bàn tay máu
Bàn tay sát
Bụi đời gió hoa
Bẩy tình
Hè về mang lại nhớ thương
Hoàng mộng Ngọc
Lan và Ngọc
Những nỗi oan tình
Thám tử Trần Minh
Thương em cho khỏi tủi lòng em
Tình mộng
Tình thù vạn kiếp
Yêu thương


view Ω's profileview Ω's posts
 

tonyla
date: 10-22-12
time: 11:32:28
total posts: 4

Đúng rồi sách của tg PHI LONG rất hiếm.Tôi tìm kiếm đã lâu nhưng vẫn không có ngoài thị trường,chỉ được lưu giử ở 1 vài thư viện ở Chicago và New York.Hy vọng còn có anh chị nào giữ được những ấn bản trước 75.
view tonyla's profileview tonyla's posts
 

duykynguyen
date: 12-16-16
time: 12:12:57
total posts: 3

Anh tiìm đuược Bàn Tay Máu 4 chưa?
view duykynguyen's profileview duykynguyen's posts
 


mailfish
date: 12-17-16
time: 11:16:47
total posts: 1961

Hi duykynguyen,

maifish đang scan Bàn Tay Máu 4.
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


bsnguyenxuan
date: 01-16-17
time: 10:18:53
total posts: 4

How can I read the books are scanned from Viermesseger?
view bsnguyenxuan's profileview bsnguyenxuan's posts
 


bsnguyenxuan
date: 01-16-17
time: 10:20:06
total posts: 4

I cannot read the books of Duong Nghiem Mau/Hoang Hai Thuy. When I open, only a black screen appears. How can I do now. Please help me!!!
view bsnguyenxuan's profileview bsnguyenxuan's posts
 date: 01-16-17
time: 11:53:09
total posts: 700

Hi bsnguyenxuan,

Download and install Flash:
http://get.adobe.com/flashplayer/
in your PC. Uncheck "Optional offers" before you click "Install now"
view Ω's profileview Ω's posts
 


bsnguyenxuan
date: 01-17-17
time: 14:12:32
total posts: 4

Cam on anh PHI LONG
view bsnguyenxuan's profileview bsnguyenxuan's posts
 

jacobsen
date: 06-16-17
time: 06:55:24
total posts: 2

Không biết bạn sẽ upload đến bao nhiêu tập của truyện dài Bàn tay máu.
Tập 6 scan xong chưa.
view jacobsen's profileview jacobsen's posts
 date: 06-16-17
time: 10:29:56
total posts: 700

vietmessenger đang tìm Bàn Tay Máu 6 ->
[BACK TO TOP]view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm