hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Noel! Christ birth-day or Pine trees season
 


Halflife
date: 12-03-02
time: 18:07:02
total posts: 695

Ai za..HL thắc mắc lẩm cẩm nữa rùi nè keke....Giáng sinh=Jesus Christ birthday.... mà sao người ta trưng cây thông..rùi ông già Noel đi lạc rùi dăng đèn đầy nhà ...chớm chớm hoa măt luôn ...mà hỏi thì hong ai biết tai sao làm như vậy á ?....í za.như vầy là Giang sinh hay là gì đây á .........!!?
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 date: 12-04-02
time: 03:54:57
total posts: 693

hehe HL, christmas is more about business than christ's birthday anymore, but it is good for the economy, non-christians celebrate christmas too because it is a celebration of "giving", which is a good thing
view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm