hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Ngăn cách, help please !!![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 11-29-02
time: 11:26:24
total posts: 1887

Thường Sơn xin được kính cẩn nghiêng mình trước tất cả anh chị em trong gia đình VM nầy làm ơn chỉ giúp cho Thường Sơn biết ở site nào có thể download bản Ngăn Cách mp3
Thành thật cám ơn.
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Halflife
date: 11-29-02
time: 12:38:07
total posts: 695

www.kazaa.com ...có Nganh Cach mp3 ..buổi tối sẽ có nhiều hơn, ca sĩ khác nhau....good luck
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


ThườngSơn
date: 11-30-02
time: 06:09:49
total posts: 1887

Thanks a ton nhe Halflife, đễ rảnh Thường Sơn tìm thử, giờ mở ra chưa thay đâu hết .
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


ThườngSơn
date: 11-30-02
time: 17:24:33
total posts: 1887

Halflife
date: 11-29-02
time: 15:38:07
total posts: 231
www.kazaa.com ...có Nganh Cach mp3 ..buổi tối sẽ có nhiều hơn, ca sĩ khác nhau....good luck

Thường Sơn tìm rồi mà không có, Halflife vui lòng chỉ chính xác hơn được không ? Cám ơn trước nhe


view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


fall4u
date: 12-01-02
time: 14:19:39
total posts: 114

Try
www.kazaalite.com
download it and follow the instruction. kazaalite thì không có spy-ware (i.e. quảng cáo). Khi "install" xong, rồi vào "search" nhạc
xin lõi, Fall không giải nghĩa rành bằng tiếng Việt được
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 


ThườngSơn
date: 12-01-02
time: 15:38:48
total posts: 1887

Thanks Fall4u, I tried, but have not thing!!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


fall4u
date: 12-02-02
time: 14:58:40
total posts: 114

I don't know how to explain it better. Basically, you have
to download a program called kazaa or kazaalite from the
website which I posted above. Once you downloaded that
program, you have to install it to your computer. Make
sure you read the instruction carefully if you plan on using
kazaalite instead of kazaa. Start kazaa like any other
programs, usually it creates a short-cut on your desktop,
but anyway, start searching for the name of the song that
you want or the artist's name. I don't know any other
websites that have direct download, vietnamese songs
that is.
[BACK TO TOP]view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm