hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Miêng lưỡi ai ngot hơn[TO BOTTOM] 
 


Halflife
date: 11-27-02
time: 20:04:08
total posts: 695

Mí bà lúc nào cũng nói miêng lưỡi đàn ông ngot ngào hàhà ...Ngot hay hong do mí bà thích đó mà ..mí bà thích đươc tang bốc..chiều chuộng, xạo cũng đươc thiêt cũng được miễn sao thay mát và vui lòng ...rui lại chủi là miêng lưỡi đàn ông này kia....thiêt ra miêng ngot là miêng đàn bà á ...nói vài câu là có nhà cửa ...diamond.. xe đap..khiên người ta bỏ vơ lớn tìm vơ bé etc....thâm chí gây chiên tranh....mí ông vua chúa còn phai chit vì đàn bà đó ...í thui tìm chỗ lủi hong thôi bi cạo đầu keke..
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 date: 11-28-02
time: 04:06:30
total posts: 693

êeeeeeeeeeeeee thanksgiving hông được chiến tranh nữa hihi

móng ngựa hông bít miệng lưỡi đàn ông ra sao nhưng mn có nếm miệng lưỡi con gái rùi..... ngọt chít đi thôi kekekeke
view Ω's profileview Ω's posts
 


Halflife
date: 11-28-02
time: 08:49:47
total posts: 695

úi cha ...đúng là Juliet..hèn gì mí anh Romeo mê hoa..chit đứng chit ngồi chit nhe răng hết ....Juliet ngot wá hihi..mí anh phai ăn nhiều đường môt chút mới nói chuyện đươc há
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm