hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Khong biết tại sao[TO BOTTOM] 
 


BabiPig
date: 02-23-02
time: 21:24:17
total posts: 601

hmmm hôm nay hông có gì làm xông ròi cũng hông biết tại sao tự nhiên feel buồn nữa

Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


mailfish
date: 02-25-02
time: 07:52:16
total posts: 1961

sao buồn vậy BiBiPig? life is beautiful mà, just look outside, see the flowers and smile, it'll make you feel better. cheer up nhe
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


quyduong
date: 02-25-02
time: 08:46:04
total posts: 5

Hi BabiPig, mình cũng buồn nữa nè. Mới chia tay với người yêụ. ... Nhưng mà biết sao bây giờ...thôi thì dáng vui lên....take carẹ.
view quyduong's profileview quyduong's postsview quyduong's photo
 


BabiPig
date: 02-26-02
time: 12:58:29
total posts: 601

mailfish nhà cũa Babi chẵng thấy flower gì chỉ thấy mấy cây big trees thôi

Babi nhìn ra ngoài cằng buồn hơn nè hic hic hic

tự nhiên feel buồn hổng biết có fài là cái sign cho biêt
of something bad coming hông huh ?
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


BabiPig
date: 02-26-02
time: 13:04:58
total posts: 601

Thanks quyduong and sorry to heard that chuyễn chia tay cua quyduong But Babi hông fải sad vè chuyễn yêu đương đâu đó nhe Hổng biết tại sao woke up rồi có một cái cãm giắc rất là buồn thôi

QuyDuong cũng vảy nhe be happy cái gì là cua minh sẽ là cũa mình always mà right? If hông có fải là cũa mình thì let it/her go May be she isn't the Ms. Right for you

Have fun in vietmessenger and thanks for your reply
Smileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :)))))))
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


ThườngSơn
date: 02-26-02
time: 16:30:45
total posts: 1886

Hi Babi ! Bộ quên rồi hả ! Hôm trước Babi nói buồn như vậy thì can compose romantic poems mà . Nhớ làm nha, nhưng mà bằng chữ Việt thì Thường Sơn mới hiểu đó .
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


BabiPig
date: 02-26-02
time: 20:02:28
total posts: 601

làm poem hủh Babi đâu có biết làm poem đâu Dọc poem còn chưa biết thì làm sao biết làm poem đây Right TS?

Teach Babi how to làm poem đi TS hihihihi
[BACK TO TOP]view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm