hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Thanksgiving Turkey![TO BOTTOM] 
 


Adie
date: 11-25-02
time: 11:03:58
total posts: 259Here is a new way to prepare your Thanksgiving Turkey, sure to bring smiles from your guests!!

1. Cut out aluminum foil in desired shapes.
2. Arrange the turkey in the roasting pan, position the foil carefully (see picture)
3. Roast according to your own recipe and serve.
4. Watch your guests' faces..

special notes for 1/2life: con turkey này bị mất đi bộ lông đẹp như 1/2life nói nhưng coi có đẹp hơn con turkey đực without hair của 1/2life không á ? ? ?
view Adie's profileview Adie's posts
 


Halflife
date: 11-25-02
time: 17:33:54
total posts: 695

Haha.yah..vừa đep vừa sexy nữa keke..như vầy sao ai dám ăn...để giành ngắm thèm chẩy nước miếng chơi haha
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


mailfish
date: 11-26-02
time: 08:19:21
total posts: 1961

í phao câu đâu ? fish want phao câuuuuuuuuu
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Fall4u
date: 11-26-02
time: 08:29:21
total posts: 114

Trùi oi, sau khi nhìn hình Turkey cua Adie, Fall sẽ không giám ăn Turkey nũa, se ăn Chay...
view Fall4u's profileview Fall4u's postsview Fall4u's photo
 


Halflife
date: 11-26-02
time: 10:40:25
total posts: 695

Haha..Phao câu bị sun burn coi kỳ wá nên Adie chém đi mất tiêu rùi há ....hay là đem đi ăn môt mình đó keke j/k
[BACK TO TOP]view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm