hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Looking for my friend[TO BOTTOM] 
 


philippe
date: 10-04-02
time: 04:23:57
total posts: 1Hello,

I am looking for my friend Lê Thu Mai, born June 1969, currently residing in the USA. Her old address is 353/12 Phạm Ngũ Lão, HCM City. If anyone has information regarding her whereabouts, please contact Philippe at walcker@wanadoo.fr, many many thanks.

Tôi đang tìm một người bạn tên là Lê Thu Mai, sinh tháng 6 năm 1969, đang cư ngụ ở nước Mỹ. Địa chỉ củ của cô ta là 353/12 đường Phạm Ngũ Lão, TPHCM. Nếu ai có tin tức xin liên lạc Philippe tại walcker@wanadoo.fr, xin chân thành cảm tạ.

view philippe's profileview philippe's posts
 


babipig
date: 10-04-02
time: 14:12:41
total posts: 601

Phillippe có làm lẫn hông fải the address in the US toàn là english mà, đâu có đường gì là Phạm Ngũ Lão đâu hihihi ai ya còn la city HMC, it stand for gi vay? Hồ Chí Minh city ???? heheeheheh

I think you should state her current address á hihihi

Goodluck on everything and well come to VM message broad kiém người hihiih
view babipig's profileview babipig's posts
 


babipig
date: 10-05-02
time: 16:09:05
total posts: 601

trời ơi hihiih ai biết được hihihi goodluck Phillippe

unless she came to this site hihihi or else cung khó kiếm lám
view babipig's profileview babipig's posts
 


babipig
date: 10-07-02
time: 15:23:10
total posts: 601

babi chưa có bao giờ kiếm người như vảy làm sao biét help' đây anh VSG
view babipig's profileview babipig's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm