hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Need Help!!!!![TO BOTTOM] 
 


hotice
date: 09-30-02
time: 08:26:31
total posts: 20

Chào tất cả các anh, chị, em của xóm nhà lá, nhà tranh, nha..minh...tất cả khoẻ hông? .
HotIce bị bắt làm project cho lớp nên nhờ bà con mình giúp cho feedback about the usability of the ShopNBC.com website....(look up for color, links, tables... security of the web, errors, desing....etc) pls response ASAP. thankz

view hotice's profileview hotice's posts
 date: 09-30-02
time: 09:36:18
total posts: 693

security of the web ? hihi nè hotice are you asking us to hack the site ? just say the word hihihi
view Ω's profileview Ω's posts
 


kedaohoa
date: 09-30-02
time: 09:51:38
total posts: 2

Uh huh, ban can gi vay,
sao O biet ban can giup
cho nao , neu muon biet them
vào www.ComputerEngineering .com
hoac vao www.computerproblems.com
de giup bạn
view kedaohoa's profileview kedaohoa's posts
 


hotice
date: 09-30-02
time: 10:01:16
total posts: 20

hihihi hông fải dịz đâu Mr R.. nhóc đang cần í kiến overall performance, and overall usability of each of the web page in ShopNBC.com thật mà . vì project trong lớp nhóc làm là analyze the ShopNBC.com đó . nhóc lại bóc thăm trúng thằng 'Usability Specialist' of the projéct mới chit chứ . hihihi.. help nhóc nha. nhóc cảm ơn nhiều
view hotice's profileview hotice's posts
 


hotice
date: 09-30-02
time: 10:10:36
total posts: 20

Hotice cần informations and comments để viết report chứ hông fải để sửa comp but Thankz KeĐaoHoa
view hotice's profileview hotice's posts
 


babipig
date: 09-30-02
time: 14:44:43
total posts: 601

hihi babi chị biết chatting and check mail thôi, còn về comment hihiii thi hỏi fish đi hihihi

Best of luck hotice hihihi

view babipig's profileview babipig's posts
 


Rainman
date: 09-30-02
time: 17:24:57
total posts: 253

Hotice nhócccccccccccccc heheh long time no see hé, dzợ con gì chưa á? tay chân còn nhúc nhích hết ha nhóc? heheh

Cái dzụ informations and comments để viết report thì nhóc phải tự cú thôi, hông ai cú nhóc nổi đâu heheh good luck!!!
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 date: 09-30-02
time: 18:20:36
total posts: 693

hehe đá nóng, this is Mr móng ngựa đệ tử của Mr R, not Mr R himself
lão RM nói đúng, homework phải tự làm chứ sao lên đây réo help om sòm thế hehe, but i will point out a few things to you :

server: shopNBC.com uses ASP on an NT server, this server is known to have security issues, it is a candy store for hackers

site layout and design: poor, the flash animation on every page is very annoying, flash is just like javascript, it can enhance a site or hurt it, in this case it hurts it

color coordination: poor

speed: very good, the site loads very fast

navigation: fair, the site is a bit crowded but fairly easy to navigate

privacy: good, this site uses SSL (secure socket layer) to encrypt submitted info, custumers' private info and credit cards are protected while in transit


đá nóng nợ móng ngựa 1 chầu hủ tíu hén
view Ω's profileview Ω's posts
 


hotice
date: 10-01-02
time: 07:40:23
total posts: 20

Thank Mr..Móng Ngựa nhiều hah...hotice được cứu thì hông những đãi Mr..Móng Ngựa một chầu mùh còn đãi cả VM mình lun hehe giải khác của mí tỷ thì nhóc chịu......nhưng muh mí cái "cụng cụng" của mí huynh thì Mr.Móng Ngựa lảnh hết hehehe
view hotice's profileview hotice's posts
 

TamThu
date: 10-01-02
time: 07:51:45
total posts: 30

trơiii oiii .. hotice làm biếng kìaaa ... hihihihi TT cũng hỏng có làm siêng ...nên chỉ nhìn thuii ... hihiihi

ummm...hỏng biết bác móng ngựa tên gì ... TT thấy giống bóng đèn ...nên ... chà ... về dùng đỡ ... hihihii
view TamThu's profileview TamThu's posts
 


hotice
date: 10-01-02
time: 13:51:58
total posts: 20

hihi TT nói oan cho Hotice kìa vì Hotice viết cái này cần fải tìm hiểu ít nhất 5 í kiến khác nhau về cái web này đó .. chứ hông thì hotice bs củng được rồi hihi. muh TT xem kìa, chỉ có Mr. Móng Ngựa chịu cho í kiến thôi. vậy vẩn còn fải tìm đến 4 người nửa chứ bô....
layout ?
Response time ?
Link ?
language ?
content ?
Error handling ?
Site design ?
e-commerce design consideration ?

view hotice's profileview hotice's posts
 

TamThu
date: 10-01-02
time: 14:26:23
total posts: 30

ooopppssss .... trách lầm ... hihihihihihii chúc Đá Nóng make A+++ on the project ... rùi đải TT đi ăn phở ... hihihi
[BACK TO TOP]view TamThu's profileview TamThu's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm