hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: - Man's proof[TO BOTTOM] 
 


cuoitroidaygio
date: 08-16-02
time: 23:15:08
total posts: 215Gió vừa len lén "đột nhập" vô Folder có tên gọi "Man's Proof". Chừ... nỏ có biết mí anh ngấm ngầm "tố giác" phụ nữ chúng em điều chi mô

Úi... hic

***
Mần chi mà kỳ rứa? Có anh nào đồng ý kết quả ni thì lên tiếng coi nè?

(^_^)

view cuoitroidaygio's profileview cuoitroidaygio's postsview cuoitroidaygio's photo
 date: 08-17-02
time: 07:19:11
total posts: 693

còn phải hỏi.... who gave Adam the apple ? who fed ông Phật thịt chó ?.... khè khè
view Ω's profileview Ω's posts
 


cuoitroidaygio
date: 08-20-02
time: 21:30:53
total posts: 215

Suy cho cùng cả nhà Vm chỉ có mỗi anh hiệp sỹ Omega là mạnh dạn thôi à Hoan hô...

Mấy anh trai khác hông dám lên tiếng chắc là sợ cái Woman's proof có phải hông?

(^_^)
[BACK TO TOP]view cuoitroidaygio's profileview cuoitroidaygio's postsview cuoitroidaygio's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm