hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: let's play a GAME! hihih...CH� I CHỮ[TO BOTTOM] 
 


Hàn_Ni
date: 03-15-02
time: 16:00:59
total posts: 55

Không phải đâu chú mailfish ơi, ba mẹ nói nếu gặp mấy người lớn thì gọi bằng chú bằng cô ... hì hì ...phép lịch sự mà ...kekek
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


virginity
date: 03-24-02
time: 23:28:24
total posts: 94

long tham khong day

long trung thanh

Long tu hao

Long tu trong


long ai quoc

long dung cam.hehehehe.con nhieu nhieu nua.sao may nguoi ay ay the..hehehehe....

view virginity's profileview virginity's postsview virginity's photo
 


HyVong
date: 04-08-02
time: 08:20:20
total posts: 263

Lòng dạ >> Lòng chân thật
Lòng ham muống, Lòng hăng hái
Lòng cua gái, Lòng hy Sinh
Lòng anh minh, Lòng khiêm nhường
Lòng thuơng hại, Lòng nhẩn nại
Lòng ba gay hihihi, lòng bị chay hihihi
Lòng rọng rãi, lòng bao dung
Lòng nhớ nhung, lòng từ thiện
Lòng khong yên, Lòng ấm ức
Lòng trung trực, Lòng đáng yêu
Lòng tham, Lòng đ'ang ghét
Lòng tái mét, Là lòng bò hihihi
view HyVong's profileview HyVong's postsview HyVong's photo
 
 PAGE  1  2  [3]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm