hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: nếu ... again ![TO BOTTOM] 
 


chiềumuộn
date: 04-07-02
time: 04:07:37
total posts: 24

@ nè phụ nữ tay yếu chân mềm mà làm sao gây ra chiến tranh được .@ chắc có coi phim "Tề Thiên" mà hả , có vương quốc nữ nhi đó đâu có bóng ông nào . Vả lại phụ nữ có lên làm nữ hoàng thì đàn ông cũng cam tâm làm thường dân cơ mà . @ phải hỏi ngược lai đó " Nếu thế gian không có đàn bà thì đàn ông sẽ biến thành hình dạng gì "
view chiềumuộn's profileview chiềumuộn's posts
 


mailfish
date: 04-07-02
time: 04:37:43
total posts: 1961

hehe chiềumuộn, fish trả lời câu hỏi của chiềumuộn nha, nếu thế gian không có đàn bà thì cũng hết chiến tranh luôn, tại vì đàn ông hết "yêu đương", hết "ganh tị", hết "ghen tuông", hết "tham lam", thành ra hết chiến tranh hehe, chỉ dẩn nhau đỉ nhậu thôi, nhưng mà chắc... buồn lắm

view mailfish's profileview mailfish's posts
 


mailfish
date: 04-07-02
time: 12:59:00
total posts: 1961

thì có gay mới buồn hơn chứ @ , nhìn họ nắm tay đi coi phim, mình nhớ mí cô mình buồn hehe
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


MaiTram
date: 04-12-02
time: 08:28:57
total posts: 13

còn nếu trên đời này hông có con gái, cũng hông con trai, mà chỉ có pêdê (ở giữa đó ) thì sao hen
view MaiTram's profileview MaiTram's posts
 


mailfish
date: 04-12-02
time: 08:50:04
total posts: 1961

thì.... fish sẻ nhảy lên bờ hồ tự tử cho coi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


MaiTram
date: 04-12-02
time: 18:11:16
total posts: 13

hihih.......fish! Đâu cần phải nhảy lên bờ tự tử, bi giờ T thả cần câu xuống fish ngậm vô cần câu của T là chết được rồi, nhanh lẽ, gọn nhẹ hơn hông
view MaiTram's profileview MaiTram's posts
 


mailfish
date: 04-12-02
time: 23:37:19
total posts: 1961

MaiTram biết bơi hông mà đòi câu fish thế, fish cắn nát càn câu rùi kéo MaiTram xuống hồ á, tha hồ mà câu nhé
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


MaiTram
date: 04-14-02
time: 13:52:27
total posts: 13

biết chớ sao hông, T. bơi "chìm" hay lắm đó ... cũng hông sao mà, lôi thử coi ai rớt trước nè
view MaiTram's profileview MaiTram's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm