hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Ebook ghi tiếng Anh thay vì là tiếng Việt
 


AsWhistler
date: 09-30-21
time: 05:02:05
total posts: 13

Những ebooks bằng tiếng Việt khi mở bằng Calibre đều ghi tiếng là Anh ngữ
(language = English)
Nếu VM có thể thay đổi language = vi cho những tương lai thì sẽ chính xác hơn

trong book.opf
Tam Hon Cao Thuong => Tâm Hồn Cao Thượng

=> Bỏ dấu khi viết tiếng Việt thì hay hơn
en => vi

Cám ơn
view AsWhistler's profileview AsWhistler's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm